27 apr 2021 klocka 09.00 - 12.00

Räcker elen? Om trygg och konkurrenskraftig elförsörjning i Dalarna

Elledningar i luften

För att nå beslutade energi- och klimatmål, så behöver många verksamheter växla över från fossil energi till el. Den ökade elektrifieringen gör att elanvändningen kommer att öka kraftigt.

Om elektrifieringen ska lyckas, så krävs att elbranschen går före och gör den möjlig genom tillräcklig kapacitet i elnäten och i leveransen av trygg konkurrenskraftig el. Utmaningarna är många, inte minst att klara större effekttoppar.

Vid konferensen kommer en studie att presenteras som visar scenarier för framtida elanvändning och vad det betyder för de lokala och regionala elnäten i Dalarna.

Vid konferensen presenteras även den färdplan som aktörerna enats om, med prioriterade åtgärder för att möta utmaningarna.

Studien har gjorts av Dalarnas elnätbolag i samarbete med näringsliv och regionala utvecklingsaktörer. Arbetet har samordnats av länsstyrelsen.

Arrangörer:
Länsstyrelsen i samarbete Borlänge Energi, Dala Energi Elnät AB, Hedemora Energi, Falu Elnät AB, Malungs Elnät AB, Smedjebacken Energi Nät AB, VB Energi, Ellevio, Vattenfall Eldistribution AB, High Voltage Valley, Region Dalarna med flera.

9.00 Inledning
Moderator Lena Lagestam, ordförande Borlänge Energi

9.05 Den stora utmaningen!
Ylva Thörn, Landshövding Dalarnas län
Birgitta Sacrédeus, ordf Regionala Utvecklingsnämnden, Region Dalarna
Antii Vainio, Näringspolitisk chef, Mellansvenska Handelskammaren
Niklas Lundaahl, VD, Dala Vind
Per Selldén, Ellevio

09.30 Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna
Presentation av aktörernas nya rapport.
Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen Dalarna

09.40 Effekt-skola för nybörjare
Peter Ydersten, Sweco och Lena Lagestam reder ut begreppen

09.55 Den svenska elförsörjningen – trender och scenarier ur ett nationellt perspektiv
Tobias Edfast, Svenska Kraftnät

10.10 Läget i Dalarna
Effektbalans, överföringskapacitet, nätutveckling, efterfrågeflexibilitet
Linda Schumacher, SWECO

10.30 Paus

10.50 Scenarier för framtida el- och effektanvändning i Dalarna
Elanvändning nu och scenarier för framtida elanvändning och effektbehov
Gustaf Rundqvist Yeomans, SWECO

11.05 Frågestund

11.15 Färdplan för elförsörjning i Dalarna
Mål och prioriterade åtgärder
Policy rekommendationer för nationell nivå

11.30 Så här tar vi ansvaret vidare
Anders Ygeman, Energiminister

Panelsamtal
Ylva Thörn, Landshövding Dalarnas län
Birgitta Sacrédeus, ordf Regionala
Utvecklingsnämnden, Region Dalarna
Lars Isaksson (S), kommunstyrelsens ordförande i Avesta kommun
Per Dahlberg, VD Falu Energi & Vatten

12.00 Avslut

VAR:
Digitalt, länk skickas ut senare
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 apr 2021

Anmäl dig. Förlängd anmälningstid till den 22 april.

Kontakt