09 apr 2021 klocka 09.30 - 10.15

Fredagsfika med ANDTS: Jämlika vanor?

Fyra unga människor som håller armen på varandras axlar.

Skolans socioekonomiska sammansättning och skillnader i användning av alkohol, narkotika och tobak i årskurs 9.

Segregationen mellan olika grupper i skolan har ökat. Eleverna har blivit mer och mer uppdelade, och skillnaderna mellan skolornas socioekonomiska sammansättning har ökat. Det här har bland annat visat sig ha betydelse för elevernas skolresultat. Men vad har det för betydelse för bruk av alkohol, narkotika och tobak? I den här rapporten undersöker vi om det även finns skillnader i alkohol-, tobaks-, och narkotikavanorna mellan elever på skolor med olika socioekonomisk sammansättning.

Föreläsare: Isabella Gripe, utredare, CAN

Målgrupp: Politiker, skolledare, folkhälsostrateger, ANDTS-/preventionssamordnare, jämlikhetsstrateger med flera.

Under våren erbjuder Länsstyrelsen Östergötland åtta korta digitala föreläsningar med fokus på alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Föreläsarna har olika bakgrund såsom forskare, myndighetspersoner eller är aktiva inom ideell sektor. Målgruppen är bred och varierad för de olika föreläsningarna. Vi välkomnar även deltagare från andra län!

Inbjudan och vårens programPDF

Välkommen med din anmälan!

VAR: Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 apr 2021

Kontakt