26 mar 2021 klocka 09.30 - 10.15

Fredagsfika med ANDTS:

Tobaksförebyggande arbete inom skolan

Fyra unga människor som håller armen på varandras axlar.

Tillsyn inom lagen om tobak och tobaksliknande produkter – Rökfria miljöer.
Vad gäller och vilket ansvar har kommunen att se till att rökförbudet upprätthålls? Vilken vägledning och stöd finns att få?

Föreläsare: Susann Lundström Kovani, tillsynshandläggare, Länsstyrelsen Östergötland

Hur kan vi arbeta för att nå en tobaksfri skoltid?

Föreläsare: Lina Jarledal Blom, utvecklingsledare, Folkhälso- och statistikenheten, Region Östergötland

Målgrupp: Skolledare, personal inom förskola och skola, elevhälsa, ANDTS-samordnare, folkhälsostrateger, tillsynsansvariga, politiker med flera.

Under våren erbjuder Länsstyrelsen Östergötland åtta korta digitala föreläsningar med fokus på alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Föreläsarna har olika bakgrund såsom forskare, myndighetspersoner eller är aktiva inom ideell sektor. Målgruppen är bred och varierad för de olika föreläsningarna. Vi välkomnar även deltagare från andra län!

Inbjudan och vårens programPDF

Välkommen med din anmälan!

VAR: Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 mar 2021

Kontakt