28 maj 2021 klocka 09.30 - 10.20

Fredagsfika med ANDTS:

Hälsoekonomiska konsekvenser relaterade till användning av anabola steroider i Sverige

Fyra unga människor som håller armen på varandras axlar.

Vad kostar egentligen användningen av anabola androgena steroider samhället? Finns det hälsoekonomiska vinster av att arbeta dopningsförebyggande?

Föreläsningen kommer att handla om en hälsoekonomisk modell som Uppsala Universitet tagit fram på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, för att skatta de ekonomiska konsekvenserna relaterade till användning av dopningspreparat. Under presentationen kommer också resultat att presenteras från en kostnadseffektanalys av en förebyggande insats inom dopningsområdet.

Föreläsare: Camilla Nystrand, hälsoekonom och forskare på Uppsala Universitet

100 % ren hårdträning – en metod för prevention av samhällsdopning

Föreläsare: Viveca Andersson, Länsstyrelsen Östergötland

Målgruppen: ANDTS-samordnare, folkhälsostrateger, fritidsförvaltningens personal, politiker, polis, civila samhället, personal på träningsanläggningar med flera.

Under våren erbjuder Länsstyrelsen Östergötland åtta korta digitala föreläsningar med fokus på alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Föreläsarna har olika bakgrund såsom forskare, myndighetspersoner eller är aktiva inom ideell sektor. Målgruppen är bred och varierad för de olika föreläsningarna. Vi välkomnar även deltagare från andra län!

Inbjudan och vårens programPDF

Välkommen med din anmälan!

VAR: Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 maj 2021

Kontakt