05 mar 2021 klocka 09.30 - 10.15

Fredagsfika med ANDTS:

Barn har rätt att skyddas från narkotika

Fyra unga människor som håller armen på varandras axlar.

Barnkonventionen har varit lag i Sverige i ett drygt år och den är tydlig kring barns rätt till skydd mot olaglig användning av och handel med narkotika. Trots det saknas ofta ett barnperspektiv i narkotikadebatten och glapp i systemen kring tidig upptäckt och vård och behandling vilket leder till att barns rätt till trygghet och hälsa inte alltid efterlevs.

Föreläsare: Sara Heine, kommunikatör, Narkotikapolitiskt center

Vilket stöd finns i Barnkonventionen som lag?

Föreläsare: Åsa Hedberg, koordinator/kvalificerad handläggare, Länsstyrelsen Östergötland

Målgrupp: Personal inom socialtjänst, barn- och ungdomshälsa, elevhälsa, ANDTS-samordnare, folkhälsostrateger, BF-samordnare, MR-ansvariga, politiker, poliser, civila samhället med flera.

Under våren erbjuder Länsstyrelsen Östergötland åtta korta digitala föreläsningar med fokus på alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Föreläsarna har olika bakgrund såsom forskare, myndighetspersoner eller är aktiva inom ideell sektor. Målgruppen är bred och varierad för de olika föreläsningarna. Vi välkomnar även deltagare från andra län!

Inbjudan och vårens programPDF

Välkommen med din anmälan!

VAR: Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 mar 2021

Kontakt