26 feb 2021 klocka 09.30 - 10.15

Fredagsfika med ANDTS:

Familjeorienterat arbetssätt – stärkt stöd till barn som anhöriga

Fyra unga människor som håller armen på varandras axlar.

Många barn växer upp med missbruk, psykisk ohälsa, våld och andra svårigheter i familjen, som kan ge allvarliga konsekvenser för barnens hälsa, skolgång och framtida liv. Men det går att förebygga och det går att förbättra situationen här och nu.

Genom att uppmärksamma barns behov när socialtjänsten och hälso-och sjukvården möter vuxna med allvarliga problem. Ett familjeorienterat arbetssätt innebär en helhetssyn på och en samverkan kring hela familjen.

Föreläsare: Maria Boustedt Hedvall, utredare, Socialstyrelsen

Målgrupp: Personal inom socialtjänst, beroendevård, elevhälsa, Mini-Maria, politiker inom socialnämnden, civila samhället med flera.

Under våren erbjuder Länsstyrelsen Östergötland åtta korta digitala föreläsningar med fokus på alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Föreläsarna har olika bakgrund såsom forskare, myndighetspersoner eller är aktiva inom ideell sektor. Målgruppen är bred och varierad för de olika föreläsningarna. Vi välkomnar även deltagare från andra län!

Inbjudan och vårens programPDF

Vi eventuella frågor kontakta: lotta.hjalmarsson-osterholm@lansstyrelsen.se

Välkommen med din anmälan!

VAR: Digitalt via Skype. Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 feb 2021

Kontakt