04 mar 2021 klocka 13.15 - 14.15

Information om medel till TIA (tidiga insatser för asylsökande), §37 och §37a samt e-tjänster.

Massor av människor

Vi går igenom förutsättningarna för att ansöka de olika medlen, tid för rådgivning och inlämning av slutgiltig version samt hur ansökningsförfarandet i e-tjänsterna går till.

Länsstyrelsen i Dalarna bjuder in till ett informationstillfälle om 2021 års utlysning av statsmedel för insatser riktade till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn, TIA, §37 och §37a.

Läs mer om utlysningen

VAR: Digitalt, länk skickas ut innan.

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt