09 mar 2021 klocka 09.30 - 16.00

Webbinarium om mottagandet av kvotflyktingar

Kvotflyktingar

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län bjuder in kommuner och regioner i respektive län till en digital heldag med fokus på mottagandet av kvotflyktingar.

Dagen kommer innehålla information om årets flyktingkvot, parallella seminarier på olika teman och även workshop där deltagare får dela erfarenheter. Bland aktörerna som deltar finns bland annat Migrationsverket och UNHCR.

Webbinariet kommer genomföras digitalt och på grund av tekniska begränsningar kommer deltagarantalet vara max 150 anslutningar. Webbinariet är på grund av deltagarantalet därför i första hand tänkt till tjänstepersoner inom regioner och kommuner i de fyra län som står som arrangörer. Länk kommer skickas ut till anmälda efter sista anmälningsdagen.

Målgrupp: Tjänstepersoner inom regioner och kommuner.

Program

09.15-09.30 Digital incheckning.

09.30-09.50 Länsstyrelsen inleder dagen.

09.50-10.30 Migrationsverket: aktuellt från Migrationsverket och statistik.

10.30-10.45 Paus.

10.45-11.45 Parallella seminarier (välj seminarium vid anmälan).

  1. Migrationsverket: statliga ersättningar.
  2. Migrationsverket: fokus vidarebosatta ensamkommande barn.
  3. Region Västmanland: Vårdfokus i mottagandet.

11.45-13.00 Lunch.

13.00-13.30 UNHCR berättar om sitt arbete i flyktingläger.

13.30-14.00 Migrationsverket berättar om hur delegationsuttagningar genomförs.

14.00-14.15 Paus.

14.15-16.00 Workshop och diskussion i små grupper (välj tema vid anmälan).

  1. Beredskap och kapacitet i mottagandet.
  2. Vårdfokus i mottagandet.

Programmet kommer att uppdateras med mer löpande information.

För frågor kontakta er respektive länsstyrelse

Länsstyrelsen i Dalarnas län: Patric Samuelsson patric.samuelsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Gävleborgs län: Peninha Fischer peninha.fischer@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Uppsala län: Sofia Maherzi sofia.maherzi@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Västmanlands län: Ulrica Lindelöf ulrica.lindelof@lansstyrelsen.se

VAR:
Digitalt. Länk kommer skickas ut till anmälda efter sista anmälningsdagen.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 mar 2021

Kontakt