24 feb 2021 klocka 10.00 - 11.30

Väglednings- och diskussionsträff täkter för miljö- och hälsoskyddsinspektörer februari 2021

Bergtäkt

Välkommen på digital väglednings- och diskussionsträff för miljö- och hälsoskyddsinspektörer som arbetar med tillsyn av täkter. Fokus kommer att ligga på husbehovstäkter.

  • Övergripande om husbehovstäkter
  • Inkomna frågor

Skicka gärna in frågor rörande täkter i förväg till Maj Ardesjö, se kontaktuppgifter nedan.

VAR: Skype

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt