17 feb 2021 klocka 10.00 - 15.00

Unga och narkotika - skyddsfaktorer för ungas hälsa

Fyra unga människor som håller armen på varandras axlar.

Den här konferensen vänder sig till dig som direkt eller indirekt arbetar med barn och unga, ANDT- förebyggande, föräldraskapsstödjande, brottsförebyggande inom offentlig verksamhet, idéburen sektor och näringsliv samt till beslutsfattare och förtroendevalda.

Det här är den första av årets fyra nätverksträffar inom ramen för länsstyrelsens FAS-samarbete.

Under dagen kommer vi få ta del av statistik gällande narkotikasituationen i Dalarna, information om polisens föräldraskola, exempel på hur vi kan identifiera skydds-och riskfaktorer samt hur ett ungdomsdrivet narkotikaförebyggande arbete kan se ut. Utifrån önskemål från tidigare FAS-träff kommer även en ny chans att få ta del av Planet Youth, en modell som bygger på ett systematiskt förebyggande arbete med skydds-och riskfaktorer. Med hjälp av modellen har Island gått från en av de högsta nivåerna av alkohol- och droganvändning i Europa till en av de lägsta.

Program

10.00 Välkomna och inledning
Ulrika Andersson, Frida Nises, Länsstyrelsen i Dalarnas län

10:05 Aktuell lägesbild
Tor Lundberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län

10.10 Narkotikasituationen i Dalarna. Genomgång av samlad statistik och forskning.
Håkan Leifman, Forskare Karolinska Institutet och Planet Youth

10.55 Paus

11.05 Polisens föräldraskola om narkotika
Matias Hasselström, Polisen Fyrbodal

11.30 Att få igång ett ungdomsdrivet narkotikaförebyggande arbete.
Sofi Levin, Unga drogförebyggare

12.00 Lunch

13.00 Att identifiera skydds-och riskfaktorer.
Håkan Leifman, Forskare Karolinska Institutet och Planet Youth

13:30 Paus

13.40 Planet Youth (den isländska modellen) OBS! Föreläsningen ges på engelska.
Jon Sigfússon, Planet Youth, ICSRA, Island och Håkan Leifman, Planet Youth ICSRA

15.00 Avslutning

VAR: Skype

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt