10 dec 2020 klocka 09.00 - 12.00

INSTÄLLT: Skyddsfaktorer för ungas hälsa

Ungdomar som tar ett hopp upp i luften

Välkomna till den sista av årets nätverksträffar inom ramen för länsstyrelsens FAS-samarbete. Under dagen kommer vi få exempel på hur vi kan identifiera skydds-och riskfaktorer, samt få ta del av statistik gällande unga i Dalarna. 

Skydds- och riskfaktorer återfinns på både individuell, social- och strukturell nivå. Kunskap om skydds- och riskfaktorer är viktig för att prioritera och utforma effektiva främjande åtgärder. Vi bjuder därför in till en kunskapshöjande förmiddag på detta tema.

Utifrån önskemål, från tidigare FAS-träff, kommer även en ny chans att få ta del av Planet Youth, en modell som bygger på ett systematiskt förebyggande arbete med skydds-och riskfaktorer. Med hjälp av modellen har Island gått från en av de högsta nivåerna av alkohol- och droganvändning i Europa till en av de lägsta.

Den här konferensen vänder sig till dig som direkt eller indirekt arbetar med barn och unga inom offentlig verksamhet, idéburen sektor och näringsliv samt till beslutsfattare och förtroendevalda.

9.00 Välkomna och inledning, Länsstyrelsen i Dalarnas län

9.10 Att identifiera skydds-och riskfaktorer, Håkan Leifman

9.40 Unga i Dalarna –från Lupp-enkäten 2018, Peter Möller, samhällsanalytiker Region Dalarna

10.10 Paus

10.20 Planet Youth (den isländska modellen) Jon Sigfússon, Planet Youth, ICSRA, Island (på engelska.) På Island har användningen av alkohol- och droger bland unga sjunkit mycket kraftigt under de senaste 20 åren. Genom ett systematiskt förebyggande arbete med skydds-och riskfaktorer har Island gått från en av de högsta nivåerna av alkohol- och droganvändning i Europa till en av de lägsta.

11.00 Paus

11.05 Forts. Planet Youth, Håkan Leifman, Planet Youth ICSRA

11.50 Kort frågestund

12.00 Avslutning

VAR: Skype

KOSTNAD: ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 dec 2020

Anmäl dig

Kontakt