26 nov 2020 klocka 08.30 - 15.15

INSTÄLLT: Tobak – livslångt beroende och kommuners ansvar

Tobaksplantor

Hur skyddar vi våra ungdomar från livslångt nikotinberoende? Tar kommuner sitt ansvar för det förebyggande arbetet och för att förebygga tobaksrelaterad brottslighet och gängkriminalitet? Hur påverkas folkhälsan?

Välkommen till en förmiddag med fokus på kunskap om tobak och den nya tobakslagen. Vad som krävs för en god hälsa på lika villkor och för att leva upp till lagstiftarens intentioner för att skydda barn och ungdomar – alla från tobakens skadeverkningar.

Eftermiddagen handlar om det praktiska arbetet utifrån lag om tobak och liknande produkter, LTLP, den nya tobakslagen.

Föreläsning klockan 08.30-12.00 samt workshop klockan 13.00-15.15

VAR: First Hotel Grand i Falun samt möjlighet att delta via länk som skickas ut någon dag innan.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 nov 2020

På plats Grand hotel Falun

Via streamad länk

Kontakt