12 nov 2020 klocka 09.00 - 12.00

Cykelverkstad #4, regional cykelstrategi och potentialstudie för ökad cykling

Cykeldäck på grusmark

Cykelverkstaden är en workshop för dig som jobbar med cykelfrågor i din kommun. Vi bjuder in till en digital verkstad där ni kan få kunskap, information samt diskutera och byta erfarenheter med andra dalakommuner om cykelplanering, cykelinvesteringar och cykelplaner.

Projektet Hela Dalarna cyklar 2.0 samordnas av Länsstyrelsen i Dalarnas län och finansieras av Energimyndigheten. I projektet ingår att skapa en regional plattform för erfarenhetsutbyte via seminarier och regionala workshops.

Det här är projektets sista Cykelverkstad och det är önskvärt att minst en person från respektive dalakommun kan närvara.

09.00 Välkomna och runda.
09.20 Varför en Regional cykelstrategi?
Kent Söderlund, Region Dalarna.
09.40 Vilken nytta ser ni i kommunerna av en regional cykelstrategi?
Gruppdiskussion
Paus
10.20 Möjligheter att genomföra en potentialstudie för ökad cykling.
Kent Söderlund, Region Dalarna.
11.00 Hela Dalarna cyklar 2.0 har snart pågått i två år, har det bidragit till något i din kommun, i Dalarna?
Gruppdiskussion
11.30 Projektledaren sammanfattar projektet och tankar om framtiden
Gittan Matsson
11.45 Avslutande runda
12.00 Tack och hej!

VAR: Skypelänk sänds 10 november till anmälda deltagare.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt

Gittan Matsson

Hela Dalarna cyklar