03- 04 nov 2020 klocka 08.30 - 12.00

Krisberedskapsdagar

Denna gång genomförs krisberedskapsdagarna digitalt och de är uppdelade på två halvdagar.

Dagarna innehåller informationspunkter, föreläsningar och workshops där syftet är att stärka det gemensamma arbetet i länet.

Målgrupp för dagarna är beredskapssamordnare, säkerhetssamordnare och kriskommunikatörer.

Under dagarna kommer fokus läggas på lärdomar från arbetet med covid-19. Vilka erfarenheter tar vi med oss framåt? Vi kommer också diskutera specifika krisberedskaps- och kriskommunikatörsfrågor.

3 november
(Gemensamt schema för alla deltagare)

08.30 Välkommen! Ylva Thörn, landshövding

08.40 På gång just nu inom krisberedskap och civilt försvar, Kajsa Sjösvärd, chef för
Enheten för samhällsskydd, Länsstyrelsen i Dalarnas län

08.55 Sekretessfrågan

09.15 PAUS

09.30 Scenarioarbete och lägesbildsrapportering under Covid-19-situationen

09.50 Erfarenheter utifrån Covid-19-situationen – detta har vi lärt oss (workshop)

11.25 Information om kommunernas ersättningar för krisberedskap och civilt försvar, Anna-Karin Juhl, MSB

11.50 Sammanfattning av dagen

4 november
(För beredskaps- och säkerhetssamordnare)
08.30 Välkomna åter – sammanfattning från gårdagen

08.45 Information från Samhällsskydd: bland annat information om frivilligresurser, FAS-arbetet, Civilt försvar, m.m.

09.30 PAUS

09.45 Totalförsvaret och lägesbilden nationellt till lokalt, deltagande av Mikael
Lundin, Försvarsmakten

10.30 PAUS

10.40 Kommunernas behov av övningsverksamhet

11.45 Sammanfattning, Årshjul 2021 och avslut

(För kriskommunikatörer)
08.30 Välkomna åter – sammanfattning från gårdagen

08.45 Kriskommunikation mot unga, Christina Nordmark, Ungdomsstrateg på Region Dalarna/Orsa kommun

11.00 Ungas kommunikationsvanor, rapport från Statens Medieråd

11.45 Sammanfattning och avslut

Önskar ni mer information om dagen? Vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan.

VAR: Digitalt, länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt