04 nov 2020 klocka 09.00 - 12.00

Slutseminarium för Hållbar vindkraft i Dalarna

Ett vindkraftverk

Seminariet är det tredje i rad inom projektet ”Hållbar vindkraft i Dalarna” och summerar arbetet från ett 20-tal möten som dialoggrupperna har genomfört. Ett första utkast till en vägledning för hållbar vindkraft i Dalarna kommer att presenteras.

Möjlighet finns att diskutera förslagen i workshop efter lunch.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha 100 procent förnybar el 2040. För att nå målet krävs ökad vindkraftsproduktion. Länsstyrelsen har under det senaste året samlat olika intressen för att diskutera vägen fram för att den vindkraft som behövs i Dalarna blir så bra som möjligt.

Moderator: Jakob Ebner

08.45 Incheckning, möteslänken öppnas

09.00 Välkommen – Mikael Selander, avdelningschef, Länsstyrelsen Dalarna

09.05 Dialog om hållbar vindkraft – så gjorde vi
Jakob Ebner, Länsstyrelsen Dalarna

09.15 Vägledning för hållbar vindkraft – en första lägesrapport
Representanter från dialoggrupperna

  • Bättre beslutsunderlag för kommuner
  • Fler tillitsskapande samrådsprocesser
  • Bättre underlag för att bevara landskapsbild och identitet

09.45 Kumulativa effekter av vindkraft i Siljansområdet
Kreera Samhällsbyggnad AB presenterar resultat från en pilotstudie i Orsa kommun.

10.00 Paus

10.10 Vägledning för hållbar vindkraft forts.

  • Ett bra kompensationssystem
  • Bättre nyttjande av lokal kunskap och engagemang
  • Kunskapslyft om förnybar energi i Dalarna

10:40 Kunskapsläge för olika energislag
Dennis Adås, ordförande, Dala Energiförening

10.55 Minskad resursförbrukning i Dalarna
Pär Johansson, Dala Avfall

11.10 Paus

11.20 Vägledning för hållbar vindkraft forts.

  • Bättre underlag för bedömning av natur- och kulturvärden
  • Mer fokus på socioekonomiska effekter av vindkraft

11.40 Vätgas - vägen framåt för tunga transporter i Dalarna
Annika Brandt, kvalitet och miljöchef, Maserfrakt

11.55 Vad händer nu – en regional analys av vindkraft.

12.00 Avslut eller deltagande i workshop på eftermiddagen.

13.00 Workshop i smågrupper för att diskutera vägledningens förslag

14.30 Avslut workshop

VAR: Digitalt via Skype

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt