26 nov 2020 klocka 09.00 - 12.00

Slutkonferens, strategisk hållbar samhällsplanering, Hållsam Dalarna.

Länsstyrelsen Dalarna har drivit projektet ”Hållsam Dalarna” som finansierats av Energimyndigheten. Projektet är ett metod- och kompetensutvecklingsprojekt som drivits i samverkan mellan Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, fyra kommuner i Dalarna, Högskolan Dalarna och Byggdialog Dalarna.

Projektets mål har bl.a. varit att bidra till att stärka samhällsplaneringen så den i högre grad bidrar till en hållbar och resurseffektiv utveckling i Dalarna, med särskilt fokus på integrering av klimat- och miljömål. Projektet avslutas 20201231.

Under denna förmiddag får du ta del av hur arbetet har bedrivits och vilka lärdomar och slutsatser som projektet lett fram till samt planer och idéer för fortsatt arbete och samverkan i Dalarna.

Målgruppen är tjänstepersoner inom fysisk planering/samhällsplanering, strateger inom hållbarhet, miljö, energi och klimat, byggaktörer, politiker samt myndigheter.

Med reservation för ändringar.

08:45 Mötesrummet öppnar för alla

09:00 Ylva Thörn Landshövding hälsar välkommen

09:05 Om HållSam-projektet, Håkan Persson Länsstyrelsen

09.10 Forum-aktiviteterna Mats Johan Lundström Högskolan Dalarna

09.25 Arenaprojekten, 4 pilotkommuner Frida Petersson Falu kommun, Linda Nilsson Borlänge kommun, Katarina Kobosko Säters kommun och Mora kommun

10.05 Hur kan Dalastrategin bidra till strategisk hållbar samhällsplanering? Martina Hellgren, Region Dalarna

10.30 Paus

10.40 Omvärldsspaning Magnus Eriksson, Håkan Persson Länsstyrelsen

10.50 Fortsättning efter HållSam-projektet, Mats Johan Lundström, Håkan Persson

11.10 Panel: Aktörernas tankar om fortsättningen av HållSam Fredrik Sandberg Länsstyrelsen; Martina Hellgren Region Dalarna; Tony Svensson Högskolan Dalarna; Tina Sahlander och Krister Karlsson Trafikverket; Linda Nilsson Borlänge kommun; Åke Persson Byggdialog Dalarna

11.30 Interaktivt med mentometer, synpunkter och idéer om fortsättningen efter projektet

11.50 Summering och avslutning

12.00 Slut

Varmt välkomna att delta digitalt via Skype 09:00 - 12:00.

VAR: Via Skype

KOSTNAD: ingen

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt