15 okt 2020 klocka 10.00 - 14.00

Digital hälsoskyddsträff för 2020

Årets hälsoskyddsträff för kommunala miljö– och hälsoskydds inspektörer arrangeras digitalt med anledning av covid-19.

Fokus för träffen kommer vara bostadstillsyn. Inledningsvis kommer miljö– och hälsoskyddsinspektörerna i Avesta kommun berätta om bostadsprojektet som de deltagit i och hur de idag arbetar med tillsynen på bostäder.

För att knyta samman till detta tema kommer det därefter ske en workshop i mindre diskussionsgrupper gällande den egna kommunens arbete.

Som avslutning på dagen kommer Länsstyrelsen klimatanpassnings samordnare Linn Ekholm föreläsa om värmeböljor och hur bostäder påverkas.

Ange om du har behov av något särskilt för att kunna delta på samma villkor som andra.

 

Program

10:00 Samling och uppstart

10:15 V-Dala miljöförvaltning presenterar deras arbete med bostadstillsyn

10:45 Workshop—bostadstillsyn (utmaningar, förutsättningar och goda exempel)

12:00 Lunch 13:00 Linn Ekholm, klimatanpassningssamordnare Länsstyrelsen Dalarna Värmeböljor i staden och bostäder

13:30 Frågestund kopplat till klimatanpassning

14:00 Träffen avslutas

Välkomna!

 

VAR: Skype

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt