19 okt 2020 klocka 08.30 - 12.00

Sugardating, prostitution och människohandel, tillfälle 1

En ung kvinna med converse-gympaskor

Länsstyrelsen i Dalarnas län välkomnar till en förmiddags-föreläsning för dig som i din profession har nytta av ett verktyg för att identifiera, samtala med och fånga upp personer som riskerar att fara illa på grund av att de har sex mot ersättning, är i prostitution eller är utsatta för människohandel.

Ur programmet

  • En lägesbild från bland annat Dalarnas län: hur utbrett är ”sex mot ersättning”, prostitution och människohandel?
  • Exempel från en socialtjänsts arbete såväl uppsökande som vid ”Operation torsk”.
  • Den öppna prostitutionen.
  • Vad kan vi göra när de som vill ha hjälp kommer från ett annat land
  • Om människohandel generellt, exploateringsformer och vad man kan och ska göra.
  • Information om Socialstyrelsens webbutbildning och utbildningsmaterial

Föreläsare

Jörgen Hansen och Fredrik Buller från Polismyndigheten i Region Bergslagen, Anna Runesson, regionkoordinator i region mitt och Malin Andersson, socialsekreterare (prostitutionsgruppen) Stockholm.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns det ett begränsat antal platser vid Scandic Lugnet i Falun, vilket kan komma att ändras.

Du kan välja att gå antingen tillfälle 1 den 19 eller tillfälle 2 den 20 oktober.

VAR: Scandic Lugnet i Falun eller via streamad sändning

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 okt 2020

Anmäl dig här

På plats Scandic Lugnet

Via streamad länk

Kontakt