16 sep 2020 klocka 10.00 - 11.00

Det finns stöd att söka från Klimatklivet! Hur gör man?

Nu kan du söka pengar från det statliga klimatinvesteringsstödet, Klimatklivet. Du kan söka för alla åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Det viktigaste kriteriet är klimatnytta, det vill säga sparade kg CO2 per investerad krona.

Vi informerar allmänt om Klimatklivet, om vilka hjälpmedel som finns och svarar på era frågor.

Vem kan söka? Företag, kommuner, föreningar och organisationer (inte privatpersoner).

Exempel på vad man söka för: Publika laddningsstationer för elbilar, biogas-tankställen, biogasproduktion, konvertering från fossilt till förnybart bränsle, återvinning spillvärme, när/fjärrvärme, destruktion av lustgas/restgas, infrastruktur för cykel, omlastningsterminaler, avfallsåtgärder med ny teknik med mera.

Vare sig ni har stora eller små idéer, färdiga ansökningar eller klimatsmarta drömmar VARMT VÄLKOMNA!

VAR: Skype, länk skickas ut innan mötet

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt