12 okt 2020 klocka 09.00 - 12.00

Webbseminarium BoTryggt2030

Länsstyrelsen i Dalarnas län arrangerar i samverkan med Stiftelsen Tryggare Sverige ett halvdags webbseminarium där länets kommuner och andra aktörer får kunskap i hur säkra och trygga livsmiljöer kan planeras och skapas genom utformningen av den fysiska miljön.

Med utgångspunkt i den nya standarden BoTryggt2030 och handboken presenteras kunskapen bakom att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsplanering. Vi går igenom FN:s globala mål för hållbar utveckling med fokus på trygghetsskapande åtgärder och bebyggelseplanering.

Målgrupp: Politiker, stadsplanerare, arkitekter, bostadsföretag och andra i länet som på olika sätt arbetar med fysisk utformning där brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor ska beaktas.

Föreläsare: Dr. Cornelis Uittenbogaard, Stadsplanerare/Forskare på Stiftelsen Tryggare Sverige

Se bifogad inbjudan för mer information samt detaljerat program.

VAR: Via webben. Länk skickas ut innan seminariet

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt