12 okt 2020 klocka 09.00 - 12.00

Webbseminarium BoTryggt2030

Länsstyrelsen i Dalarnas län arrangerar i samverkan med Stiftelsen Tryggare Sverige ett halvdags webbseminarium där länets kommuner och andra aktörer får kunskap i hur säkra och trygga livsmiljöer kan planeras och skapas genom utformningen av den fysiska miljön.

Med utgångspunkt i den nya standarden BoTryggt2030 och handboken presenteras kunskapen bakom att jobba med säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsplanering. Vi går igenom FN:s globala mål för hållbar utveckling med fokus på trygghetsskapande åtgärder och bebyggelseplanering.

Målgrupp: Politiker, stadsplanerare, arkitekter, bostadsföretag och andra i länet som på olika sätt arbetar med fysisk utformning där brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor ska beaktas.

Föreläsare: Dr. Cornelis Uittenbogaard, Stadsplanerare/Forskare på Stiftelsen Tryggare Sverige

09.00 Introduktion

09.10 Säkerhet och trygghet i planeringsprocessen: från de globala målen till plan- och bygglagen

09.30 BoTryggt2030: en ny standard för säker och trygg stadsplanering

10.00 Paus

10.05 Att jobba med BoTrygg2030 i praktiken: en ny handbok inklusive checklistor

10.40 Platssamverkan och placemaking som verktyg i säkerhets och trygghetsarbetet

11.00 Paus

11.05 Workshop: genomgång av en ny detaljplan

11.45 Avslutande diskussion

12.00 Slut på webbkonferensen

Önskar ni mer detaljerad information? Vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan.

VAR: Via webben. Länk skickas ut innan seminariet

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt