30 sep 2020 klocka 09.00 - 12.00

Konferens om hög och störande musik från fordon

Många kommuner i länet har under de senaste åren haft stora problem med fordon som spelar hög musik och stör nattsömnen hos kommunens invånare. Trots problemets omfattning har såväl kommuner som polis haft svårt att hitta sätt att hantera detta.

Med anledning av detta bjuder Länsstyrelsen in till en FAS-konferens som
syftar till att diskutera och dela erfarenheter kring problemet och möjliga
vägar framåt.
Denna dag riktar sig till dig som genom arbete i kommunen, polisen, näringslivet
eller genom engagemang i förening eller civilsamhället kommer i kontakt med detta problem.

09.00 Inledning

09.20 Hur stort är problemet? - kartläggning lokalpolisområde Mora
- Lina Wilund, kriminolog

09.50 Ungas delaktighet och dialog—Christina Nordmark, ungdomsstrateg Orsa
kommun/Region Dalarna med inspel från Älvdalens, Orsa, Ludvika och Österåkers
kommuner kring arbetet med bilburen ungdom.

10.30 Paus

10.40 Hög och störande musik från fordon – ett växande kommunalt problem—
Fredrik Ollén, kommunalråd Rättvik och Anders Modén, kommunpolis

11.10 Polisens arbete mot högt ljud - Patrik Wallin, regional brottsförebyggande
samordnare i polisregion Bergslagen.

11.30 Redovisning av ett ärende—Ewa Henriksson, kammaråklagare

11.50 Avslutning

Önskar ni mer information om dagen? Vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan.

VAR: Via Skype. Länk skickas ut innan seminariet

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt