22- 23 sep 2020 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning via länk:
Våld i barnavårdsutredningar

Ett öga i närbild, där ett barn speglas. Barnet har en stor knytnäve omkring sig.

Utbildningen fokuserar på hur upplevt/bevittnat våld kan uppmärksammas och synliggöras i barnavårdsutredningar, hur utredande samtal med våldsutsatt förälder, våldsutövande förälder och barn kan se ut, utmaningar, möjligheter. Teori varvas med praktik.

Utbildningen riktar sig till utredande socialsekreterare, barn – och unga inom kommunal socialtjänst. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Uppföljning: Den 14 oktober bjuds flera olika professioner in som arbetar med våldsutsatta vuxna, barn som upplever våld och våldsutövare till en dag om vikten av samverkan i det praktiska sociala arbetet.

Vi har begränsad antal platser och vid överanmälan kommer vi att omfördela platser per kommun (max 5). Observera att målgruppen är utredande socialsekreterare för barn och unga i Dalarnas kommuner.

Här kan du anmäla dig till den 14 oktober.

VAR: Utbildningen sker via länk som skickas ut innan utbildningen.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt