09 sep 2020 klocka 09.00 - 16.00

Hur kan vi stimulera en hållbar konsumtion och bli textilsmarta?

Jeansficka med små blommor instuckna i

Länsstyrelsen och Dala Avfall tillsammans med Konsumentverket och Naturvårdsverket, bjuder in till en dag med inspiration och kunskaps-utbyte. Dagen är en del av arbetet med Dalarna minskar avfallet.

På förmiddagen kommer du att få kunskap om hur konsumtionen ser ut idag i Sverige. Du får även tips och vägledning om hur man planerar och genomför insatser för att förändra beteenden i mer hållbar riktning.

Under eftermiddagen delar Naturvårdsverket med sig av kunskaper och erfarenheter från den pågående kampanjen Textilsmart. Textilsmart är ett regeringsuppdrag, som leds av Naturvårdsverket i samarbete med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen, i syfte att öka konsumenters kunskap kring textiliers miljö- och hälsopåverkan i alla led av den textila värdekedjan.

Seminariet genomförs digitalt via Skype. Skypelänk och instruktioner skickas  till deltagarna efter anmälan.  

Kontaktpersoner:
Annika Varghans, annika.varghans@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen Dalarna
Magnus Eriksson, magnus.eriksson@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen Dalarna
Pär Johansson, info@dalavfall.se Dala Avfall

VAR: Via webben, länk skickas ut senare.

KOSTNAD: Ingen avgift.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt