26 maj 2020 klocka 09.00 - 12.00

Aktiv fritid –en rättighet för alla barn och unga

Barn som spelar handboll utomhus.

Välkomna till ett digitalt möte med fokus barn och unga.

Vi vill stimulera till att arbeta mer inkluderande och förebyggande för barn och unga. Genom att jobba på ett förebyggande och inkluderande sätt med samhällsplanering och aktiviteter så kan vi minska antalet problem med tex psykisk ohälsa hos unga. Den sociala miljön och rörelse i vardagen är två viktiga komponenter. Vi vill med denna förmiddag ge både kunskap men också inspiration och goda exempel för hur ni kan jobba i just er kommun.

Målgrupp: samhällsplanerare, personal inom skola, politiker, fritidsansvariga, kulturansvariga, föreningsliv, folkhälsostrateger med flera.

Tid: Klockan 8:45-09.00 -tid för att koppla upp sig och komma in i mötet. Mötet startar klockan 09.00-12:00

VAR: Digitalt via Skype. Mötet kommer att spelas in. Länk skickas ut cirka 1 vecka innan.

KOSTNAD: ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt