15- 16 jun 2020 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning via länk: FREDA bedömningsmetoder

En person som gråter och har ett blåmärke under ögat

Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

Utbildningarnas syfte är att ge personal inom exempelvis socialtjänst eller utförare av socialtjänst, stöd i arbetet med att upptäcka och utreda våldsutsatthet samt att göra strukturerade riskbedömningar. Teori varvas med praktiska exempel från erfarenhet av att arbeta med FREDA-bedömningsinstrument inom socialtjänsten.

Utbildningen berör teman som;

  • Grundutbildning våld i nära relationer.
  • Att utreda våldsutsatthet; vad bör socialtjänsten utreda och varför?
  • Dokumentation av våldsutsatthet.
  • Språkets betydelse i utredningsarbetet.
  • Standardiserade bedömningsmetoder.
  • FREDA-beskrivning som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser.
  • Att bedöma risk för fortsatt våld.
  • FREDA-farlighetsbedömning som stöd i arbetet med att bedöma risk för fortsatt/eskalerande och dödligt våld.

Föreläsare är Linn Moser Hällen, socionom, handledare och föreläsare. Linns expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning/rättssäkert handläggningsarbete samt FREDA bedömningsmetoder. 

Vår rekommendation: att ansvariga chefer anmäler personal och själva deltar under första dagen.

VAR: Utbildningen sker via länk som skickas ut innan utbildningen.

KOSTNAD: Ingen kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt