20 mar 2020 klocka 09.00 - 15.00

Plan- och byggträff

Röda och vita hus i en sluttning

Länsstyrelsen inbjuder till en informationsdag för dig som handlägger plan- eller byggfrågor på kommunen.

Under dagen kommer bland annat projektet Räkna Q redovisas. Där har inventering gjorts över vilka byggnader som genom plan- och bygglagen har skyddats.

Jordbruksverket berättar om pågående projekt som arbetar med en modell för värdering av jordbruksmark.

Länsstyrelsen tillsammans med Regionen berättar om Livsmedelsstrategin och LRF om vikten av jordbruksmark.

Lantmäteriet berättar om digitaliseringen och pågående projekt som berör plan- och bygglovshandläggare.

VAR: Länsstyrelsen Dalarna, Åsgatan 38, Falun

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 mar 2020

Kontakt

Frida Ryhag

Länsarkitekt