20 maj 2020 klocka 09.00 - 16.00

Utbildningsdag via länk: Att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor

En person som gråter och har ett blåmärke under ögat

Utbildningsdagen vänder sig till yrkesverksamma som i sin tjänst kan möta våldsutsatta personer. Syftet med utbildningsdagen är att ge kunskap och verktyg för att upptäcka våld och tryggt kunna fråga om och hantera en eventuell utsatthet.

Utbildare: Linn Moser Hällen, socionom, handledare och föreläsare

Utbildningsinnehåll:

  • Kort genomgång av grundkunskap om våld i nära relationer
  • Att fråga om våldsutsatthet, vad säger lagstiftningen?
  • Organisatoriska förutsättningar - vad behöver den professionella för att kunna ställa frågor om våld.
  • När ska vi fråga?
  • Att skapa goda förutsättningar för samtal om våld- vilka förutsättningar behöver den våldsutsatta för att berätta?
  • Att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor

Den 15 -16 juni hålls utbildningsdag i FREDA beskrivning och utredning.

VAR: Utbildningen i FREDA kort frågor den 20 maj kommer att ske digitalt.

KOSTNAD: Alla anmälda kommer att få en länk av utbildaren några dagar innan med mer information och en inbjudan till utbildningen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 maj 2020

Anmäl dig

Kontakt