14 okt 2020 klocka 08.30 - 16.30

Utbildning i konsekvensbaserade vädervarningar

Vädervarningssystemet i Sverige byts under våren 2021 ut mot att bli konsekvensbaserat. För länets aktörer innebär detta en större delaktighet. Länsstyrelsen i Dalarnas län bjuder därför in till en utbildningsdag där vi går igenom vad det innebär för våra aktörer i länet.

Målgrupp för utbildningen är länets kommuner och räddningstjänster samt fjällräddning.

Utbildningens målsättning är att deltagarna ska få god kunskap och
förståelse kring vad det nya systemet innebär och vad deras roll är. Under utbildningen kommer vi testa besluts–och samverkansprocessen flertalet gånger och deltagarna får med sig underlag för fortsatt arbete.

Exakta tider och program för dagen kommer i ett senare skede.

För mer information om vädervarningssystemet:
https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/konsekvensbaserade-vadervarningarlänk till annan webbplats

VAR: Länsstyrelsen i Dalarnas län, Åsgatan 38 i Falun, alternativt Skype

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt