24 mar 2020 klocka 08.30 - 16.30

Patriark - utbildning i bedömning av risk för hedersrelaterat våld - INSTÄLLT

En kvinna klädd i rött sitter hukande på en träbro.

OBS! Utbildningen är inställd på grund av den rådande sitatutionen med coronaviruset.

 

Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld. Utbildningen sker i samverkan med Länsgruppen Mäns våld mot kvinnor och Våld i nära relationer.

Målgruppen är yrkesverksamma inom socialtjänst, Polismyndigheten och rättsväsendet som har en grundkunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Från socialtjänsten är målgruppen de som arbetar inom utredning och behandling barn och unga, familjerätt, familjehem, vuxen och försörjningsstöd. Från Polismyndigheten är målgruppen utredare inom ärenden som rör hedersförtryck och våld. Från rättsväsendet är målgruppen åklagare och domare.

VAR: Scandic Lugnet, Falun

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Om du uteblir faktureras avgift på 1 000 kr. Platsen kan överlåtas.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt