20 feb 2020 klocka 09.00 - 15.00

Länsgruppen Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

En kvinna i jeans sitter på en röd bro

Länsstyrelsen Dalarna bjuder in till årets första möte i den strategiska Länsgruppen mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Länsstyrelsen Dalarna har uppdrag inom den sjätte jämställdhetspolitiska delmålet att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor på regional nivå. I syfte att utveckla och stärka arbetet samordnas gemensamma insatser inom den strategiska Länsgruppen mäns våld mot kvinnor. Målsättningen är att bidra till enhetligt och likvärdigt arbete över hela länet, samtidigt som hänsyn tas till lokala förutsättningar. Strategiska Länsgruppen är också ett forum för dialog och utbyte av erfarenheter mellan kommunerna, myndigheterna, frivilligorganisationer.

OBS! Enbart medlemmar i Länsgruppen mäns våld mot kvinnor kan anmäla sig!

VAR: Scandic Lugnet, Falun

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt