19 mar 2020 klocka 09.00 - 15.00

Aktiv fritid & trygg skola
- en rättighet för barn och unga

Ungdomar på skateboard i en skatepark

Med bakgrund i att barnkonventionen från och med 1 januari blivit svensk lag samt att flera av länets kommuner i lägesbildsarbetet signalerat utmaningar på skolorna kommer årets första arrangemang inom ramen för länsstyrelsens FAS-samarbete fokusera på barn/unga, skola och trygghet.

Välkomna till den första av årets fyra nätverksträffar inom ramen för länsstyrelsens FAS-samarbete.

Konferensen vänder sig till dig som direkt eller indirekt arbetar med barn och unga inom offentlig verksamhet, idéburen sektor och näringsliv samt till beslutsfattare och förtroendevalda.

Fika och registrering kl 9.00-9.30

 

VAR: Klockargården Tällberg

KOSTNAD: Deltagandet inkl. lunch och fika är kostnadsfritt, uppge särskilda behov i anmälan.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Då vårt FAS-nätverk till stora delar består av tjänstepersoner med uppdrag inom beredskap på olika sätt har vi idag beslutat att skjuta på torsdagens konferens ”Aktiv fritid – Trygg skola”.

Vi avser att genomföra denna konferens vid ett senare tillfälle och information om detta kommer framöver.

Kontakt