28 apr 2020 klocka 08.30 - 17.00

INSTÄLLT: Utbildning för stabspersonal inom räddningstjänst

Utbildningen har som målsättning att ge deltagarna en ökad kunskap om stabsmetodik och regional samordning vid större händelser

Utbildningen riktar sig främst till personal inom Dalarnas resurssamordnande funktion och fältstab för räddningstjänst. Övrig personal inom yttre och inre operativ ledningsfunktion är också välkomna att delta.

Syftet är att tydliggöra roller och rutiner vid större händelser.

Utbildningen genomförs under en heldag. I anmälan anger du vilken dag du avser delta.

Vid överanmälningar har Länsstyrelsen rätt att fördela platser mellan aktörer.

Se nedan för inbjudan i sin helhet samt detaljerat program.

VAR: Dalecarlia Hotel & Spa, Tällberg

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 apr 2020

Anmäl dig

Kontakt