19 feb 2020 klocka 08.30 - 15.30

Barns bästa i vårdnadstvister

Ett barn med en nallebjörn i handen

Varför ökar antalet vårdnadstvister? Hur kommer det sig att män kan få vårdnaden om barn efter att ha utsatt deras mamma för våld? Vad krävs för att barns rättigheter vid vårdnadstvister ska kunna tillgodoses?

Målgrupp för dagen är relevant personal inom socialtjänst, familjerätt, rättsväsende och frivilligsektorn

Föreläsare är bland andra:

Annika Rejmer, lektor i rättssociologi vid Uppsala Universitet. Annika forskar om familjerättsliga frågor och våld, såsom exempelvis barns rättigheter vid vårdnadstvister.

Rebecca Berg,utredare vid Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Mfof).
Berättar om handläggningsstöd om riskbedömningar för vårdnad, boende och umgängesutredningar.

Rädda Barnen berättar om deras arbete med barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter. 

Advokat Sanna Knutsson Barnens röst och hur domstolarna sedan dömer – Lyssnar man på barnen?

VAR: Galaxen Borlänge

KOSTNAD: Kostnadsfritt, men en avgift på 1000 kr tas ut om du uteblir. Platsen kan överlåtas.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt