10 mar 2020 klocka 08.30 - 16.00

Utbildning i Rakel och WIS

Utbildningen har som målsättning att ge deltagarna en ökad kunskap och förmåga att använda Rakel och WIS vid regional samverkan enligt länets rutiner.

Utbildningen erbjuds av Länsstyrelsen i Dalarnas län tillsammans med projekt SLC - Samhällsgemensam ledningscentral i Region Bergslagen

Målgrupp för utbildningen är de personer som ska kunna representera sin organisation vid regional samverkan inom länet. Även personer som arbetar med tekniskt ledningsstöd eller krisberedskap i allmänhet är välkomna att delta.

Under dagen kommer det vara både teori och praktik kopplat till de två systemen. Det blir grundläggande teori på förmiddagen och praktiska övningsmoment under eftermiddagen.
Det är därför viktigt att ni har med er rakelterminaler och datorer, samt att minst en person från varje aktör har redaktörsrättigheter i WIS.

Efter utbildningen kommer vissa nya rutiner införas i länet, främst kopplat till de veckovisa samverkanskonferenserna och er inrapportering i WIS, vi önskar därför deltagande från alla länets aktörer.

Detaljerat program finner du nedan.

VAR:
Green Hotel, Tällberg
KOSTNAD:
Deltagandet är kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt