Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi alla aktuella utlysningar i länet.

Särskild utlysning inom Landsbygdsprogrammet

I syfte att samordna insatser inom Landsbygdsprogrammet och Regionala utvecklingsfonder ERUF finns ett extra stöd att söka.

Ansökningsperiod: Ansökningsdatum för utlysning två: 1 oktober 2018 - 31 januari 2019. (Förlängt 1 månad.)

Mer information om utlysningen och hur du ansöker

Nu kan man söka bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär att bidraget kan användas till fler åtgärder.

Övergödningsinsatser är fortsatt det högst prioriterade området men bidrag kan även sökas för åtgärder som rör miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder.

Bidraget kan sökas av kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala VA-bolag kan söka bidrag.

Ansök senast 28 februari 2019

Kommuner/kommunala bolag: Ansök här

Föreningar: Ansök här

Kontakt