Landshövdingens kalender

På denna sida hittar du landshövdingens kalender med inplanerade aktiviteter. Den läggs upp månadsvis och vid eventuella ändringar uppdateras kalendern löpande.          

Oktober 2019

1 oktober
Möte med Byggdialog Dalarna, Falun

4-5 oktober
Talman Andreas Norlén besöker Dalarna. Program i Falun 4/9 och invigning av utställningen Demokratin 100 år i Ludvika 5/9

8-9 oktober
Verksamhetsplaneringsdagar 2020 för länsstyrelsen, Rättvik

10 oktober
Landshövdingemöte, Stockholm

12 oktober
Inviger utställning på Galleri Svarta Gran, Borlänge

15 oktober
Möte med regionala krishanteringsrådet, Falun

Kommundialog, Residenset, Falun

16 oktober
Möte med regionala näringslivsrådet, Falun

17 oktober
Inviger och närvarar vid konferensen Hållbar vindkraft i Dalarna, Borlänge

21 oktober
Besök på Outokumpu, Avesta

22 oktober
Deltar på Daladagen, Magasinet, Falun

23 oktober
Deltar på Näringslivsdagarna i Hedemora

24 oktober
Möte med Fredrika Bremerförbundet, Avesta

25 oktober
Besök på Ovako, Smedjebacken

September 2019


10 september

Möte styrelsen för Dalarnas geopark, Falun

Mångfaldsseminarium Spendrups, Grängesberg

12 september
Samverkansråd mellersta förvaltningsområdet, Stockholm

Landshövdingemöte, Stockholm

13 september
Invigning av servicepunkt i Bäsna

14 september
Höstmöte Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund, Bjursås

15 september
Inviger barnpaviljongen på Åsgarns bygdegård, Fors

17 september
Lunchmöte med Region Dalarna, Residenset i Falun

18 september
Möte med Samhällsrådet Dalarna, Residenset i Falun

19 september
Deltar på seminariet utbildning och kompetens 2030, Villa Bergalid

Deltar på Ljungbergsdagen, Stora Enso, Falun

20 september
Sverigemiddag, Stockholms Slott

24–25 september
Samhalls styrelse, Stockholm

25 september
Exkursion med Viltförvaltningsdelegationen, Särna

26 september
Styrgruppsmöte energiintelligent Dalarna, Falun

27 september
Kommunbesök i Borlänge

30 september
Möte med insynsråd, Falun

Juni och juli 2019

3 juni
Chefsmöte totalförsvaret, Stockholm

4 juni
Möte Samhall, Stockholm

5 juni
Deltar på avslutningsceremoni på Dalarnas högskola, Falun

6 juni
Sveriges Nationaldag, firas i Borlänge och Ludvika i närvaro av Kungaparet

12 juni
Landskapsvandring med Kronprinsessan Victoria, Fulufjället

13 juni
Landshövdingemöte, Stockholm

14 juni
Årets företagare, jurymöte,

15 juni
Invigning av Ulfshyttans masugn, Ulfshyttan

17 juni
Styrelsemöte Samhall, Stockholm

18 juni
Personaldag, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Falun

19 juni
SKAPA, prisutdelning och lunch, Residenset i Falun

Samtal med näringslivet kring demokrati och värdegrund, Residenset i Falun

20 juni
Informationsdag med SÄPO, Stockholm

22 juni
Inviger sommargalleriet i Hjortnäs, Hjortnäs

25 juni
Deltar på konferensen Jämställt hela tiden, Falun

26 juni
”Kaffe i bersån” med Dalamedia, Residenset i Falun

27 juni
Möte strukturfondpartnerskapet, Residenset i Falun

Besöker Hildasholm, Leksand

28 juni
Närvarar vid Ingmarsspelen, Nås

1 juli
Lansering av Dalarnas livsmedelsstrategi, Borgs lantbruk, Gustafs

2 juli
Besöker Karlfeldtsgården, Sångs

3 juli
Almedalen

5 juli
Närvarar vid konserten Rhenguldet, Konsertladan i Vattnäs

6 juli
Närvarar vid Vansbrosimningen, Vansbro

Maj 2019


6 maj

Deltar på informations- och dialogmöte Sälenfjällen, Sälen

10 maj
Deltar på Älvdalens företagsmässa, Älvdalen

11 maj
Lunch för Dalasinfoniettans vänner, Residenset, Falun

14 maj
Kommunbesök, Gagnef

15 maj
Deltar och invigningstalar på Högskolan Dalarnas Knowledge Transfer Partnership konferens, Falun

Middag för Kulturmiljöforum, Residenset, Falun

16 maj
Kommunbesök, Malung-Sälen

17 maj
Möte Viltförvaltningsdelegationen, Falun

18 maj
Prisutdelare vid Dalarnas byggnadsvårdspris 2019, Gonäsheden, Ludvika

20 maj
Länsbesök tillsammans med insynsrådet

22 - 24 maj
Landshövdingemöte, Västerbotten

26 maj
Inviger Engelska parken, Kloster

28 maj
Deltar på Handelsdagen, Falun

29 maj
Vernissage och middag, Zorngården, Mora

April 2019

1 april
Möte och middag med biskop Mikael Mogren, Västerås

3-4 april
Nationellt länsledningsmöte, Järvsö

8 april
Seminarium svensk-norska samarbetsfonden, Stockholm

9 april
Regionalt näringslivsråd, Falun
Ledningsmöte med Högskolan Dalarna, Falun

10 april
Möte strukturfondpartnerskapet, Stockholm

11 april
Förvaltningspolitiskt rundabords-samtal, Stockholm
Avtackningslunch avgående landshövdingar, Stockholm
Landshövdingemöte, Stockholm
Middag LRF, Stockholm

12 april
Möte E-sport, Residenset Falun

13 april
Inviger Konst runt Siljan, Rättviks kulturhus
Prisutdelare på Dalecarlia Music Awards, Falun

16 april
Inleder och deltar på regional konferens om effektiv samverkan vid samhällsstörningar, Tällberg

17 april
Mottagning och lunch för representanter från RYLA (Rotary Youth Leadership Award), Residenset Falun

23-24 april
Besök av Knut Storberget, fylkesmannen Hedmark Norge, Residenset Falun

25 april
Besöker Dalahäst-tillverkning, Mora

26 april
Deltar på Samhalls årsstämma, Stockholm

27 april
Årsmöte Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund, Falun

Mars 2019

1 mars
Middag för parlamentariker och tjänstemän från de nordiska länderna, residenset, Falun

2-3 mars
Närvarar som hedersgäst vid Vasaloppet, Mora

5 mars
Besöker Rytmus, Borlänge
Deltar på lanseringen av Feens Kulturkompetens och inkluderingsutbildning, Borlänge

7 mars
Deltar på frukostmöte med kvinnor anställda i Falu pastorat, Falun

8 mars
Invigning Sälens vattenverk, Sälen

12 mars
Deltar på utbildningsdag för Viltförvaltningsdelegationen, Falun

14 mars
Samverkansråd för mellersta viltförvaltningsområdet, Stockholm
Landshövdingemöte, Stockholm

15 mars
Professorslunch, residenset, Falun
Deltar på akademisk högtid, Högskolan i Dalarna, Borlänge

16-17 mars
Närvarar och är prisutdelare under Svenska skidspelen, Lugnet, Falun (egen FB)

20 mars
Deltar på regional samverkansledningsövning, Falun

25 mars
Besök av Dan Eliasson, generaldirektör MSB, Falun
Deltar på möte med middag med tankesmedjan Dalarnas framtid

27 mars
Möte med ledningsgruppen för totalförsvarsutveckling i Mellersta militärregionen, Stockholm

28 mars
Deltar och invigningstalar på informationsdag om hedersrelaterat våld, Falun

29 mars
Kommunbesök i Säters kommun

Tidigare aktiviteter:  


5 februari
Inledningstalar på seminariet Hälsa, miljö och hållbar utveckling – allt hänger ihop, Falun

7 februari

Inledningstalar på Försvarshögskolans utbildningsdag, Tällberg

8 februari

Möte med Arbetsförmedlingen, residenset, Falun

13 februari

Världsarvsrådet, Falu gruva

14 februari

Möte Fjälldelegationen, Stockholm

Lunch talmannen, Riksdagen

Landshövdingemöte, Stockholm

15 februari

Möte samordningsgruppen för havs- och vattenmiljöfrågor, Stockholm

17 februari

Inviger utställning av Hilda Lindström, Borlänge

21 februari

Inleder konferensen #upptäckvåldet, Kulturhuset Tio14, Falun

22 februari

Möte med Dalarnas hembygdsförbund, Falun

9 januari
Möte med Byggdialog Dalarna, Falun

10 januari
Landshövdingemöte, Stockholm

11 januari
Företagsbesök ABB, Ludvika

12 januari
Inviger Padelcenter i Leksand

12 januari
Deltar på seminarium om tillit samt hockeymatch LIF- AIK, Tegera arena, Leksand

13-15 januari
Deltar på rikskonferensen Folk och Försvar, Sälen

16-17 januari
Deltar på Grensekommittens styrgruppsmöte, Ringsaaker, Norge

18 januari
Deltar på avslutningsceremoni Högskolan i Dalarna. Professorslunch på residenset i Falun.

19 januari
Deltar i minnesceremoni för Carl Larsson, Sundborn

23 januari
Deltar på Skogens Dag 2019, Stockholm

31 januari
Medverkar som talare och prisutdelare på Stjärngalan 2019, Borlänge

1 december
Öppet hus och adventsmingel i residensets trädgård, Falun

2 december
Deltar på adventsfirande på Carl Larsson-gården

4 december
Utdelning av pris till årets Dalapilot, Residenset i Falun
Samverkansmöte med Idre sameby, Residenset i Falun

5 december
Besöker Leksands folkhögskola samt Jobs handtryck i Leksand

7 december
Möte med Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund, Falun

10 december
Möte med Dalarnas insynsråd, Falun

11 december
Totalförsvarets chefsmöte, Stockholm

12 december
Landshövdingemöte, Stockholm

16 december
Högtidsmässa med adventskaffe med Biskop Mikael Mogren, Domkyrkan i Västerås.

17 december
Möte kring den nya skogliga strategin, Residenset Falun

19 december
Pressträff tillsammans med nya Region Dalarna, Residenset Falun      

November 2018


7 november

Konferens Naturvårdsverket, Stockholm

8 november

Möte angående regional grundsyn Militärregion Mitt, Stockholm

Landshövdingemöte, Stockholm

Innovationsgalan SKAPA, Stockholmsmässan

10 november

Deltar i Tack-ceremoni i Särna efter sommarens bränder, Särna

11 november

Deltar på Högmässa med kyrkoherdemottagning samt samtalar med biskop Mikael Mogren, Leksands kyrka, Leksand

13 november

Rådslag Vägen in om Dalarnas integrationsarbete, Residenset, Falun

14 november

Arbetsgivardag med Arbetsgivarverket, Stockholm

Deltar vid utdelningen av Polhemspriset, Stockholm

15 november

Möte med Stiftelsen Knis Karls Aronsson minne, Dalarnas museum, Falun

Deltar på Chamber Executive Summit 2018. Arrangeras av Mellansvenska Handelskammaren, Tällberg

16 november

Arbetsbesök i Sälen

20 november

Inledningstalar på konferensen ”Våld mot barn”, Borlänge

Besöker Jussi Björling-muséet, Borlänge

Middag för nominerade till Årets Företagare i Dalarna, Residenset, Falun

26 november

Möte kring utvärderingen av sommaren bränder, Länsstyrelsen, Falun

Deltar i paneldebatt med Tankesmedjan Dalarna, Falun

27 november

Möte med Viltförvaltningsdelegationen, Länsstyrelsen, Falun

28 november

Möte Naturvårdsverket, Stockholm

29 november

Möte Världsarvsrådet, Falun

30 november

Möte samhällsrådet Dalarna-Örebro-Värmlands län, Falun  

3 oktober

Möte Dalarnas Hembygdsförbund, Falun

Inviger Formveckan Dalarna, Magasinet, Falun

11-12 oktober

Landshövdingemöte, Stockholm

Möte kring skogsbränderna, Stockholm

16 oktober

Möte Dalarnas näringslivsråd, Falun

17 oktober

Möte Regionala krishanteringsrådet, Falun

Inleder den regionala SKNT-konferensen (Sveriges kommunala näringslivstjänstemän), Tällberg

19 oktober

Inleder konferensen Kulturskolan, Kulturhuset, Falun

Nätverksmöte om vindkraft i Dalarna och Värmland, Residenset Falun

22 oktober

Lunch nya Dalabänken, Residenset Falun

23 oktober

Styrgruppsmöte Energiintelligent Dalarna, Falun

24 oktober

Inleder konferensen Barnrätt på rätt sätt, Tällberg

25 oktober

Delar ut Rödfärgspriset, Stockholm

26 oktober

Talare på lunch med Falu Rotaryklubb, Falun

Landshövdingen gör bollsläppet i säsongens första match mellan
Falu BS-Bollnäs på Lugnet, Falun

29 oktober

Deltar i panel med bland annat Jan Eliasson på Daladagen 2018 i arrangemang av Sparbanksstiftelsen, Tällberg

September 2018


4 september
Lunchmöte med Peter Karlsson, tf polismästare, Polisområde Dalarna

5 september
Besöker Dalsjö Golf, Borlänge

6 september
Möte med cheferna för länets statliga myndigheter, Residenset Falun

7 september
Möte länssamverkan sociala frågor med Länsstyrelserna i Värmland, Örebro och Dalarna, Residenset Falun

Möte kring störningar i Mora med polis samt ytterligare aktörer, Residenset Falun

8 september
Höstfest Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, Säter

Inviger ”En sagolik skola”, Dalarnas Museum

11 september
Möte med länets banker, Residenset, Falun

12 september
Möte samhällsrådet i Dalarna, Falun

Inviger Blybergs naturreservat, Älvdalen

13 september
Samverkansrådet Mellersta förvaltningsorganisationen, Stockholm

Landshövdingemöte, Stockholm

14 september
Sverigemiddag, Slottet i Stockholm

15 september
Inviger nordiskt mästerskap i 5-kamp, Lugnet i Falun

17 september
Inviger del av ”Den nya sidenvägen” hos Bergkvist-Insjön, Insjön

19 september
Kick-off Dalarna Business, Residenset Falun

20 september
Deltar på revisionskonferens, Tällberg

20 september
Ljungbergsdagarna, Falun

22 september
Deltar som hedersgäst på Rotary 2330´s distriktskonferens, Ludvika

22 september
Delar i Falu Pride-paraden, Dala Pride, Falun

25 september
Deltar på uppföljningen av Faluprojektet i Falu kommun, Falun

26 september
Inleder konferensen Prostitution och människohandel, Högskolan Dalarna i Falun

26 september
Vilförvaltningsdelegationen, Falun

27 september
Kronprinsessans vandring genom Sverige, Fulufjället Dalarna

28 september
Länets avsiktsförklaring kring jämställdhet skrivs under, Residenset FalunAktiviteter tidigare under året:         

Augusti 2018

15 aug
Besöker Trängslet med H.K.H Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia

16 aug
Konferens Dalabanan, Borlänge

17 aug
Rocklunch Sabaton Open Air, Falun

18 aug
Inviger EWKs jubileumsutställning, Lundgrens Kulturhus

21-22 aug
Ledarskapsseminarium, Lidingö

26-28 aug
Landshövdingemöte, Västerås

29 aug
Delar ut pris till Årets ängsbrukare, Älvdalen
Högtidstalar på Leksands 700-årsjubileum, Leksand

30 aug
Deltar på projektredovisning kring våldsbejakande extremism, Ludvika

31 aug
Samtal med Hédi Fried, LudvikaAktiviteter tidigare under året:         

Juli 2018

4 juli
Inviger Bingsjöstämman, Bingsjö

7 juli
Närvara vid Vansbrosimningen, Vansbro

10 juli
Inviger Nordlek 2018 Svenska Folkdansringen, Lugnet i Falun

Från 11 juli har Landshövdingen inplanerad semester

Juni 2018

1 juni
SWT-länen samhällsråd, Falun
Högtidstalar vid avslutningsceremonin på Högskolan i Dalarna, Falun

2 juni
Jubileumskonsert med Dalasinfoniettan, Falun

4 juni
Besök av internationella kvinnoföreningen, Residenset Falun

5 juni
Styrgruppsmöte EnergiIntelligent Dalarna, Falun
Invigning av Swedbanks nya lokal, Mora
Inviger Filibergs naturreservat

6 juni
Högtidstalar i Älvdalens centrum klockan 13
Högtidstalar vid Säters hembygdsmuseum, Åsgårdarna, klockan 17

12 juni
Deltar på Länsstyrelsens årliga krisberedskapsdagar, Tällberg

13 juni
Världsarvsrådet, Falu gruva
Tar emot Stiko-Per på vandring i residensets trädgård, Falun

14 juni
Landshövdingemöte, Stockholm

15 juni
SKAPA prisutdelning, Residenset Falun

16 juni
Besöker vernissaget Mellan björk och bambu, Carl Larsson-gården

17 juni
Inviger sommarutställningen ”Konst i byn”, Fänforsen Björbo

19 juni
Viltförvaltningsdelegationen, Falun
Möte med näringsliv, kommuner och andra aktörer. Tema "Demokrati och värdegrundsarbete”, Residenset Falun.

23 juni
Inviger huvudbyggnaden i Staberg, Falun
Inviger nya Tomteland, Mora

28 juni
Kaffe i bersån med dala-media, Residenset Falun

30 juni
Återinvigning av Flogbergets gruva, Smedjebacken

5 maj
Deltar i firandet av OS-deltagarna i Vinter OS 2018, Malung

7 maj
Möte kring integrationsfrågor, Tjärna ängar, Borlänge

8 maj
Fördjupad myndighetsdialog med regeringen, Stockholm

9 maj
Statssekreterare Anders Kessling besöker Dalarna, Falun och Hedemora

14 maj
Styrelsemöte stiftelsen för Knis Anders Aronssons minne, Falun

15-16 maj
Fjällkonferens, Vilhelmina

17-18 maj
Länsledningsmöte samtliga länsstyrelser, Gotland

21 maj
Den årliga studieresan med insynsrådet i länet

22 maj
Möte styrgruppen för Energiintelligent Dalarna, Falun
Möte med mellansvenska handelskammaren, Falun

23 maj
Möte Viltförvaltningsdelegationen, Falun
Möte med LO-distriktets styrelse, Falun

25 maj
Statssekreterare Agneta Karlsson besöker Dalarna

28 maj
Deltar i Blodomloppet i Borlänge

30 maj
Ledningsmöte Naturvårdsverket, Stockholm

30-31 maj
Möte i Strukturfondspartnerskapet Dalarna

31 maj
Förhandsvisning och middag, Zorngården i Mora

3 april
Möte med naturorganisationer, Residenset i Falun

5 april
Vårmiddag hos Biskop Mikael Mogren, Västerås Stift

7 april
Prisutdelare på Dalecarlia Music Awards 2018, Borlänge

10 april
Möte Dalarnas näringslivsråd hos SSAB, Borlänge

11 april
Möte Regionala krishanteringsrådet, Falun

12 april
Landshövdingemöte, Stockholm

14 april
Föreställningen Revyresan (Dalarnas svar på Glada Hudik teatern), Borlänge

17 april
Besöker Älvdalen och föreningen Ulum Dalska

18 april
Pressträff om Dalälvsprojektet, Borlänge
Besök och lunch med RYLA-ungdomar (Rotary Young Leadership Award)

20 april
Företagarlunch CTEK, Vikmanshyttan

21 april
Årsmöte Dalarnas hembygdsförening, Falun

24 april
Styrelsemöte Grensevilt, Torsby

​1 mars
Samverkansmöte med Örebro och Värmlands län kring samhällsutmaningar

2-4 mars
Vasaloppet, Mora

4 mars
Deltar i Blåbärsloppet

5 mars
Lunchtalare på Rotary i Ludvika

7 mars
Pressträff Dalarnas miljömål – nya åtgärdsprogrammet
Startmöte offentlig gastronomi i Dalarna

8 mars
Landshövdingemöte, Stockholm

14 mars
Besök av statssekreterare Charlotte Svensson, Justitiedepartementet
Svenska Skidspelen, invigningstalar på Stora torget i Falun
Invigningstalar på Länsstyrelsens konferens om maskulinitet, doping och relationsvåld, Falun

16-18 mars
Närvarar på Svenska Skidspelen, Falun

16/3
Delar ut pris i sprintloppen, Svenska skidspelen, Falun

18/3
Delar ut priser i dagens tävlingar Svenska Skidspelen samt till den totala vinnaren i Världscupen, Falun

21 mars
Närvarar på Ung Företagsamhets-mässan i Borlänge

21-22 mars
Möte med de sex nordligaste länen, Falun

27 mars
Styrelsemöte Dalarnas Hembygdsförening, Falun

27 mars
Möte Scandinavian Mountains, Sälen.

28 mars
Pressträff omarrondering, Falun

3 februari
Dala Genuine Food Award, Säter

5 februari
Möte med Ellevio, Falun

7 februari
Internt möte planering civilt försvar/krisberedskap, Falun

8 februari
Landshövdingemöte i Stockholm
Lunchmöte Grensetjenser Norge-Sverige, Stockholm

9 februari
Möte jägarorganisationerna i länet, Falun

10 februari
Inviger USM på skridskor, Lugnet, Falun
Premiär Dalateatern, Falun

12 februari
Möte med Dalabänken (länets riksdagspolitiker), Falun

13 februari
Möte Världsarvsrådet, Falun
Deltar i dialog kring utbildningar inom kulturarv och hantverk, Sätergläntan, Insjön

14 februari
Samhällsrådet Dalarna, Falun
Nyinvigning av Grådö mejeri, Hedemora

15 februari
Besöker Leksands Sparbank, Leksand
Invigningskonsert Vinterfest, Mora kyrka

16 februari
Deltar på utdelningen av samhällsbyggnadspriset, DalaFrakt, Leksand

17 februari
Säters hembygdsförening 100 år, Säter

19 februari
Möte insynsrådet, Falun
Middag med högskolan i Dalarnas styrelsen, Falun

20 februari
Möte Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund

21 februari
Kvinnlig nätverksträff, Falun

22 februari
Möte med landstinget och Region Dalarna, Falun
Möte med Falun Lugnet Rotaryklubb, Falun

23 februari
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, besöker länet

9 januari
Möte om regional utveckling, Falun

11 januari
Landshövdingemöte, Stockholm

12 januari
Seminarium "Tillit för hållbara affärer", Leksand

15–16 januari
Folk och Försvar, Sälen

23 januari
Möte Finansdepartementet, Stockholm

25 januari
Möte med Militärregion Mitt, Falun
Deltar på Stjärngalan, Dalarna Business, Borlänge

30 januari
Besöker Rolf Ericsons Bil, Borlänge

Kontakt