Om Länsstyrelsen i Dalarnas län

Dalahästar

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län.

Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vår värdegrund

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara på länets möjligheter. Vi ska värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen.

Det är ett viktigt och ibland svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar. Den utgår från de fyra ledorden; rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)