Mötesbord med tre deltagare kring bordet som pratar med varandra.

Jobba hos oss

Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att länet och regionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

Vår uppdragsgivare är regeringen och våra kunder är alla som bor eller verkar i Dalarna.


Vår verksamhet spänner över många samhällssektorer och vårt arbete medverkar i samhällsutvecklingen och gör skillnad för samhället. Vill du bli en av oss?

Lediga tjänster

 • Tillsynshandläggare för alkohol- och tobakstillsyn

  Som tillsynshandläggare kommer du arbeta med många spännande och varierande uppgifter, det kan exempelvis vara att:

  • Bedriva tillsyn av kommunernas verksamhet...

 • Planhandläggare/samhällsplanerare

  Länsstyrelsen söker en medarbetare till enheten för kulturmiljö och samhällsplanering med god erfarenhet av fysisk planering. Som planhandläggare kommer du...
 • Arkeolog

  Som arkeolog kommer du att arbeta med fornlämningar, arkeologi och kulturlandskap utifrån gällande lagstiftning samt arbeta efter nationella och regionala mål...
 • Handläggare räddningstjänst och krisberedskap

  Vi söker dig som vill driva och påverka regional och nationell utveckling inom samhällsskydd och räddningstjänst. Du kommer att få en central roll i vår...

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund.

Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden

- rättssäkerhet,

- kunskap,

- samarbete och

- bra bemötande.

Det finns många fördelar med att jobba hos oss på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Vissa hänger samman med att vi är en statlig myndighet, medan andra är mer specifika för just vår arbetsplats.

Vi erbjuder bland annat:

 • Flexibla arbetstider
 • Lång semester: 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder
 • Några lediga klämdagar och halvdagar per år i samband med röda dagar
 • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid
 • Friskvårdsbidrag, 2 500 kr/år
 • Föräldrapenningtillägg (10 %) utöver föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut
 • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år
 • Subventionerad ersättning för läkarbesök och läkemedel
 • Rökfri arbetstid
 • Friskvård

Hälsosam livsstil

För att uppmuntra och stimulera till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid har vi ett friskvårdsprogram. Hos oss erbjuder vi dig en timmes friskvård per vecka under arbetstid och friskvårdsbidrag, så du kan köpa motionskort eller massage till subventionerat pris.

Dessutom finns möjlighet att delta i olika motionslopp, där vi står för halva anmälningsavgiften.

Till Arbetsgivarverkets information om förmåner och villkor för statligt anställdalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mycket och varierad kompetens. Här finns bland annat jurister, samhällsplanerare, arkeologer, statsvetare, miljövetare, ekonomer, ingenjörer, veterinärer, biologer och agronomer.

 Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Vilthandläggare 112-3920-2019
 • Medarbetare inom arbetet med hotade arter 112-4867-2019
 • Serviceinriktade lokalvårdare 112-5142-2019
 • Arkeolog 112-6001-2019

 • Energi- och klimatstrateg 112-6825-2019
 • Serveringspersonal till residenset i Falun 112-6354-2019
 • Projektmedarbetare/vik processledare till Avdelningen för hållbar utveckling 112-7417-2019

Här publicerar vi tillsatta jobb. Vill du överklaga beslutet måste du göra det skriftligen inom tre veckor efter det att tillsättningsdatum anslagits.

--------------------------------------------------------------------------------------

 • Tjänsten som Vikarierande jurist vid Länsstyrelsens Rättsenhet 112-6527-2019 är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla den 11 juli 2019. Länsstyrelsen Dalarna måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om detta beslut lämnades på Länsstyrelsens anslagstavla (senast 1 augusti 2019), annars kan överklagandet inte prövas.

 • Tjänsten som Miljö- och klimatstrateg med ref nr 112-6821-2019 är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla den 2 juli 2019. Länsstyrelsen Dalarna måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om detta beslut lämnades på Länsstyrelsens anslagstavla (senast 23 juli 2019), annars kan överklagandet inte prövas.

 • Medarbetare inom arbetet med hotade arter med ref nr 112-4867-2019 är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla den 2 juli 2019. Länsstyrelsen Dalarna måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om detta beslut lämnades på Länsstyrelsens anslagstavla (senast 23 juli 2019), annars kan överklagandet inte prövas.

 • Projektledare för Strategisk hållbar samhällsplanering med ref nr 112-2681-2019 är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla den 26 juni 2019. Länsstyrelsen Dalarna måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om detta beslut lämnades på Länsstyrelsens anslagstavla (senast 17 juli 2019), annars kan överklagandet inte prövas.

Vill du överklaga ett beslut?

Överklagan måste ske skriftligen och senast tre veckor efter den dag informationen om tillsättningen tillkännagivits på Länsstyrelsens anslagstavla.

Skicka överklagan till:
Länsstyrelsen i Dalarna,
Enheten för ekonomi, personal och kommunikation,
791 84 Falun.

Tala om vilket beslut du överklagar, underteckna brevet, förtydliga namnteckningen och ange adress och telefonnummer.

Kontakt