Mötesbord med tre deltagare kring bordet som pratar med varandra.

Jobba hos oss

Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att länet och regionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

Vår uppdragsgivare är regeringen och våra kunder är alla som bor eller verkar i Dalarna.

Vår verksamhet spänner över många samhällssektorer och vårt arbete medverkar i samhällsutvecklingen och gör skillnad för samhället. Vill du bli en av oss?

Lediga tjänster

 • Handläggare krisberedskap och civilt försvar

  På enheten för samhällsskydd arbetar vi inom hela krisskalan, från samhällsstörningar till planering för höjd beredskap. Enheten samordnar verksamheten både...
 • Förvaltningshandläggare vid Länsstyrelsens Rättsenhet

  Rättsenheten har 15 medarbetare och arbetet inom enheten sträcker sig över ett stort antal rättsområden. Både tillstånds- och tillsynsärenden avseende till...
 • Kontorsassistent

  Vi genomför en ombyggnation som innebär att vi behöver inventera och minska våra förråd och arkiv. I rollen som kontorsassistent kommer dina arbetsuppgifter...
 • Receptionist

  Som receptionist kommer du att vara ansiktet utåt. Du ger alla ett trevligt bemötande och god service via reception, telefon och mejl. Du kommer att utföra...
 • HR-administratör

  Som HR-administratör kommer du att arbeta självständigt med varierande personalfrågor. I din roll ingår att fungera som stöd åt HR-partner, personalchef och...
 • Projektledare för Strategisk hållbar samhällsplanering

  Tjänsten som projektledare för projektet Strategisk hållbar samhällsplanering i Dalarna innebär att arbeta med en metod för kunskapsöverföring och...
 • Projektledare/handläggare till markgruppen

  Arbetsuppgifterna omfattar projektledning av omarronderingsprojekt, markägarkontakter och myndighetssamverkan i omarronderingsfrågor samt övriga...

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund.

Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden

- rättssäkerhet,

- kunskap,

- samarbete och

- bra bemötande.

Det finns många fördelar med att jobba hos oss på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Vissa hänger samman med att vi är en statlig myndighet, medan andra är mer specifika för just vår arbetsplats.

Vi erbjuder bland annat:

 • Flexibla arbetstider
 • Lång semester: 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder
 • Några lediga klämdagar och halvdagar per år i samband med röda dagar
 • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid
 • Friskvårdsbidrag, 1 400 kr/år
 • Föräldrapenningtillägg (10 %) utöver föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut
 • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år
 • Subventionerad ersättning för läkarbesök och läkemedel
 • Rökfri arbetstid
 • Friskvård

Hälsosam livsstil

För att uppmuntra och stimulera till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid har vi ett friskvårdsprogram. Hos oss erbjuder vi dig en timmes friskvård per vecka under arbetstid och friskvårdsbidrag, så du kan köpa motionskort eller massage till subventionerat pris.

Dessutom finns möjlighet att delta i olika motionslopp, där vi står för halva anmälningsavgiften.

Till Arbetsgivarverkets information om förmåner och villkor för statligt anställdalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mycket och varierad kompetens. Här finns bland annat jurister, samhällsplanerare, arkeologer, statsvetare, miljövetare, ekonomer, ingenjörer, veterinärer, biologer och agronomer. Vi kommer presentera medarbetare inom de olika verksamhetsområdena under slutet av 2018.

 Följande rekryteringar är under handläggning:

 • HR-administratör, 112-3102-2019
 • Receptioneist, 112-3062-2019
 • Kontorsassistent, 112-3065-2019
 • Förvaltningshandläggare, 112-3086-2019
 • Projekt för strategisk hållbar samhällsplanering,  112-2681-2019
 • Projektledare/handläggare till markgruppen, 112-1597-2019
 • Fältkontrollant, 112-1727-2019
 • Handläggare djurskydd och bitillsyn, 112-2227-2019
 • Enhetschef till enheten för jordbruk och djurskydd, 112-1983-2019
 • Enhetschef Rättsenheten, 112-1820-2019
 • Processledare stärkt livsmedelskejda i Dalarna, 112-1753-2019
 • Naturvårdshandläggare, 112-1712-2019
 • Sommarpersonal till naturum Dalarna, 112-896-2019
 • Handläggare till markgruppen, 112-1600-2019
 • Naturbevakare 112-901-2019
 • Förvaltare av skyddad natur 112-1282-2019
 • Projektledare för fastighets och reservatsförvaltning 112-1340-2019
 • Arkeolog 112-1281-2019
 • Registrator 112-879-2019
 • Miljöhandläggare, inriktning vattenverksamhet 112-1051-2019
 • Kommunikatör 112-15385-2018
 • Sommarpersonal till Fulufjällets nationalpark 112-436-2019

Här publicerar vi tillsatta jobb. Vill du överklaga beslutet måste du göra det skriftligen inom tre veckor efter det att tillsättningsdatum anslagits.

--------------------------------------------------------------------------------------

Länsveterinär
112-14726-2018

är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla 5 februari 2019. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast 26 februari 2019, annars kan ditt överklagande inte prövas.

--------------------------------------------------------------------------------------

Handläggare jordbrukarstöd
112-14726-2018

är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla 4 februari 2019. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast 25 februari 2019, annars kan ditt överklagande inte prövas.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vilt- och jakthandläggare
112-11668-2018

är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla 4 februari 2019. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast 25 februari 2019, annars kan ditt överklagande inte prövas.

--------------------------------------------------------------------------------------

Handläggare miljöfarlig verksamhet
112-12628-2018

är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla 1 februari 2019. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast 22 februari 2019, annars kan ditt överklagande inte prövas.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Förvaltningshandläggare
112-13767-2018

är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla 24 januari 2019. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast 14 februari 2019, annars kan ditt överklagande inte prövas.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 


Vill du överklaga ett beslut?

Överklagan måste ske skriftligen och senast tre veckor efter den dag informationen om tillsättningen tillkännagivits på Länsstyrelsens anslagstavla.

Skicka överklagan till Länsstyrelsen i Dalarna, Ekonomi- och personalenheten, 791 84 Falun.

Tala om vilket beslut du överklagar, underteckna brevet, förtydliga namnteckningen och ange adress och telefonnummer.

Kontakt