Författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter. Det kan vara föreskrifter om strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt, eller kvalitetskrav för vatten.

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Ibland kan den version av en författning som finns återgiven på internet sakna bilagor eller bilder. Det kan också vara så att den återgivningen inte helt överensstämmer med den tryckta utgåvan. Om så är fallet är det är alltid den tryckta föreskriften - utgiven i författningssamlingen - som gäller.

20 FS 2018:1PDF
Kungörelse av regeringens beslut om upphävande av Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om bildande av naturreservatet Drevfjällen i Älvdalens kommun.

20 FS 2018:2PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Rostbergs naturreservat.

20 FS 2018:3PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Åsberget-Åsklitten i Mora kommun

20 FS 2018:4PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Stikåsälsbäcken i Mora kommun.

20 FS 2018:5PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Ögan i Älvdalens kommun.

20 FS 2018:6PDF
Allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län. Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276)

20 FS 2018:7PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillträdesförbud i naturreservatet Våckelberget i Falu kommun.

20 FS 2018:8PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillägg till föreskrifter i naturreservatet Bisbergs Klack i Säters kommun.

20 FS 2018:9PDF
Kungörelse av Regeringens beslut utvidgat strandskydd i Borlänge kommun.

20 FS 2018:10PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Blyberget i Älvdalens kommun

20 FS 2018:11PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun.

20 FS 2018:12
PDF
Upphävande av del av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Idre gamla vattentäkt, Älvdalens kommun, dnr 11.184-116-71.

20 FS 2018:13PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om geografisk utökning av naturreservatet Sätra hasselskog i Leksands kommun

20 FS 2018:14PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Långhedsbergs naturreservat i Mora kommun

20 FS 2018:15PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Sälsklintens naturreservat i Vansbro kommun

20 FS 2018:16PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga föreskrifter om skärpt förbud mot eldning utomhus inom Dalarnas län. Gäller från 25 juli 2018 till 30 september 2018.

20 FS 2018:17PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Älvdalens kommun.

20 FS 2018:18PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om upphävande av tillfälliga föreskrifter om skräpt förbud mot eldning utomhus i Dalarnas län 20 FS 2018:16

20 FS 2018:19PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Lennhedens vattenskyddsområde, Borlänge och Gagnefs kommuner

20 FS 2018:20PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Himmelsberget i Falu kommun

20 FS 2018:21PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Holkbergets naturreservat i Vansbro kommun

20 FS 2018:22PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Blåbergsåsflyten i Rättviks kommun.

20 FS 2018:23PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrift om interimistiskt vattenskyddsområde för vattentäkten Boggas i Orsa kommun.

20 FS 2017:1PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns upphävande av det statliga naturreservatsskyddet vid Frostbrunnsdalens naturreservat, Borlänge kommun.​

20 FS 2017:2PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Långön i Falu kommun.

20 FS 2017:3PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Ramsellskogens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:4PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Skärklacken i Gagnefs kommun.

20 FS 2017:5PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Lilltuppens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:6PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Tallbergsklittens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:7PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Lensbergets naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:8PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Lödersjöns Naturreservat i Mora, Vansbro och Malung-Sälens kommuner.

20 FS 2017:9PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Hornbobrändans naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:10 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Gönans naturreservat i Leksand och Vansbro kommun.

20 FS 2017:11PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om allmänna skoterleder samt undantag från förbud att köra med motordrivet fordon inom regleringsområde Långfjället/Rogen, Älvdalens kommun.

20 FS 2017:12 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Lilla Älgbergets naturreservat i Hedemora kommun.

20 FS 2017:13PDF
Länsstyrelsen i Dalanas läns föreskrifter om Närsbergets naturreservat i Gagnef kommun.

20 FS 2017:14PDF
Sammanställning av 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2017:15PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillträdesförbud i naturreservatet Bispbergs klack i Säters kommun.

20 FS 2017:16PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns upphävande av det statliga naturreservatsskyddet vid Lennhedsåsens naturreservat, Borlänge kommun.

20 FS 2017:17PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Rörtjärnskölens naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:18PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Knittarnas naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:19PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas län föreskrifter i Blocktjärnsåsens naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:20 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Enåns naturreservat i Rättviks kommun.

20 FS 2017:21 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Mjälgen vattenskyddsområde, Leksands kommun.

20 FS 2017:22 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om interimistiskt förbud inom planerat vattenskyddsområde för Riset grundvattentäkt, Mora kommun.  

20 FS 2017:23 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Slogmyrlokens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:25 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrift om upphävande av djurskyddsområde Sävviken i Avesta kommun

20 FS 2017:26 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om avlysning av vattenområde samt dispens från sjötrafikföreskrifter i Österdalälven i Leksands kommun.

20 FS 2017:27 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun.

20 FS 2017:28PDF
Länsstyrelsens i Dalarnas läns föreskrift om kungörelse av jakttider för älgjakten 2017/2018.

20 FS 2017:29PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Byggningaåns naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:30 PDF
Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för vattentäkten i Västra Sälen, Malung-Sälens kommun, dnr II G19-28-65.

20 FS 2017:31PDF
Länsstyrelsens i Dalarnas läns föreskrifter i Marsjöbergets naturreservat i Vansbro kommun.

20 FS 2017:32PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas Läns föreskrifter för naturreservatet Berg-Annas Berg i Falu kommun.

20 FS 2017:33PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Jutjärns naturreservat i Rättviks kommun.

20 FS 2017:34PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Långmyran i Ludvika kommun.

20 FS 2017:35PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Ivallbäckens vattenskyddsområde, Malung-Sälens kommun.

20 FS 2017:36 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Tandflytta i Gagnef kommun.

20 FS 2017:37
PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Sörbäckens naturreservat i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2017:38PDF
Kungörelse av Regeringens beslut om utvidgat strandskydd i Gagnefs kommun.

20 FS 2017:39PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Gärdsgruvans naturreservat.

20 FS 2017:40PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Kyrkbergets Naturreservat i Rättviks kommun.

20 FS 2017:41PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Nerigårdens naturreservat.

20 FS 2017:42PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskriter för naturreservatet Bötåberget i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2017:43PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifer för naturreservatet Öjsberget i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2017:44PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet i Filiberg i Mora kommun.

20 FS 2017:45PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Gänsberget i Ludvika kommun.

20 FS 2016:1PDF
Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Alviks vattenskyddsområde i Leksands kommun.

20 FS 2016:2
PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Karlsmyrens naturreservat i Mora kommun. 

20 FS 2016:3
PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Fåsmyr och Mörkloksmyren i Mora kommun.

20 FS 2016:4PDF
Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2016:5PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillträdesförbud i naturreservatet Bispbergs klack i Säters kommun.

20 FS 2016:6PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om ankringsförbud i Österdalälven, Mora kommun.

20 FS 2016:7PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun.

20 FS 2016:8PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om avlysning av vattenområde i sjön Runn i Falu kommun.

20 FS 2016:9PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns kungörelse om jakttider mm för älgjakten 2015/2016.

20 FS 2016:10PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Drevfjällens naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2016:11PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Kanabergets naturreservat i Ludvika kommun.

20 FS 2016:12PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Kullerbergens naturreservat i Ludvika kommun.

20 FS 2016:13PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Lejbergets naturreservat i Ludvika kommun.

20 FS 2016:14PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Svartåns naturreservat i Avesta kommun.

20 FS 2016:15PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Gåsbergets naturreservat i Rättviks kommun.

20 FS 2016:16PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter Sälsflottens naturreservat i Vansbro kommun.

20 FS 2016:17PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Stängslets naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2016:18PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Fjätfallen-Kryptjärns naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2016:19PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Reptjärnsbergets naturreservat i Borlänge kommun.

20 FS 2016:20PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Åkersmyras naturreservat i Borlänge kommun.

20 FS 2016:21PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Länsmansbergets naturreservat i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2016:22PDF
Upphävande av Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om bildande av naturreservatet Byggningaån i Älvdalens kommun.

20 FS 2016:23PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Fjätfallen-Kryptjärns naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2015:1
PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Avesta kommun.

20 FS 2015:2PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Borlänge kommun.

20 FS 2015:3PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Falu kommun.

20 FS 2015:4PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Gagnefs kommun.

20 FS 2015:5PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Hedemora kommun.

20 FS 2015:6
PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Leksands kommun.

20 FS 2015:7PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Ludvika kommun.

20 FS 2015:8PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Malung-Sälens kommun.

20 FS 2015:9
PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Mora kommun.

20 FS 2015:10PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Orsa kommun.

20 FS 2015:11PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Rättviks kommun.

20 FS 2015:12PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Smedjebackens kommun.

20 FS 2015:13PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Säters kommun.

20 FS 2015:14PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Vansbro kommun.

20 FS 2015:15PDF
Kungörelse av beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken; undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, Älvdalens kommun.

20 FS 2015:16PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Smedjebackens kommun.

20 FS 2015:17PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Veksjömyr i Älvdalens kommun.

20 FS 2015:18PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Djustjärnsmyrarna i Mora kommun.

20 FS 2015:19PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Falu kommun.

20 FS 2015:20PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Ludvika kommun.

20 FS 2015:21
PDF
Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2015:22PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Anderåsberget i Orsa kommun.

20 FS 2015:23PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Ludvika kommun.

20 FS 2015:24PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Östra Almberget i Malung-Sälenskommun.

20 FS 2015:25PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kungsgårdsholmarna och Prostnäset i Avesta kommun.

20 FS 2015:26PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Borlänge kommun.

20 FS 2015:27PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun.

20 FS 2015:28PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Hedemora kommun.

20 FS 2015:29PDF
Kungörelse om bildande av Törnsbäckens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2015:30PDF
Kungörelse om jakttider mm för älgjakten 2015/2016.

20 FS 2015:31
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Borlänge kommun.

20 FS 2015:32PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Hedemora kommun.

20 FS 2015:33PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om utvidgning och revidering av Hykjebergets naturreservat i Älvdalens och Mora kommuner.

20 FS 2015:34PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Leksands kommun.

20 FS 2015:35PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om bildande av naturreservatet Byggningaån i Älvdalens kommun.

20 FS 2015:36PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Lakobergets naturreservat i Vansbro kommun.

20 FS 2015:37PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Lållansbergets naturreservat i Vansbro kommun.

20 FS 2015:38PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om vattenskyddsområde och föreskrifter för Björsjö vattentäkt, Smedjebackens kommun.

20 FS 2015:39PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om vattenskyddsområde och föreskrifter för Malingsbo vattentäkt, Smedjebackens kommun.          

20 FS 2014:1
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Utsjöslogarna i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2014:2
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Avesta kommun.

20 FS 2014:3
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Rädån i Mora kommun.

20 FS 2014:4
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Orsa kommun.

20 FS 2014:5
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kimbäcken, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:6
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Buruåsen i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:7
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Eländesgraven i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:8
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Gränjåsen i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:9
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Vålåberget i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:10
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Grönsåsen i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:11
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Tvärhugget i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:12
PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Sovaldberg, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:13
PDF
Sammanställning 20 FS 2014:13 enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2014:14
PDF
Kungörelse om ändring av föreskrift i naturreservatet Siljansnäs i Leksands kommun.

20 FS 2014:15
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Mora kommun.

20 FS 2014:16
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Bysjöholmarna i Avesta kommun.

20 FS 2014:17
PDF
Kungörelse om utökning av naturreservatet Gammelsätern i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:18
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Hyttnäs i Falu kommun.

20 FS 2014:19
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kurbergsmyrarna i Falu kommun.

20 FS 2014:20
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Långsjöskogen i Borlänge kommun.

20 FS 2014:21
PDF
Kungörelse om utökning av naturreservatet Näcksjövarden i Mora kommun.

20 FS 2014:22
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Närsberget i Gagnefs kommun.

20 FS 2014:23
PDF
Kungörelse Om upphävande av del av naturreservatet Stadsberget i Hedemora kommun.

20 FS 2014:24
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Stämshöjen i Falu kommun.

20 FS 2014:25
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Säl i Gagnefs kommun.

20 FS 2014:26
PDF
Kungörelse om utökning av naturreservatet Söderberget i Mora kommun.

20 FS 2014:27
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Tryssjöberget i Gagnefs kommun.

20 FS 2014:28
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Örjasänget i Gagnefs kommun.

20 FS 2014:29
PDF
Kungörelse om utökning av naturreservatet Österåberget i Orsa kommun.

20 FS 2014:30
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Gramsängs udde i Falu kommun.

20 FS 2014:31
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Koppången i Orsa kommun.

20 FS 2014:32
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Källmyrarna i Falu kommun.

20 FS 2014:33
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Tjåberget i Orsa kommun.

20 FS 2014:34
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Leksands kommun.

20 FS 2014:35
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Norra Transtrandsfjällen i Malungs kommun.

20 FS 2014:36
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Lindön i Borlänge kommun.

20 FS 2014:37
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Borlänge kommun.

20 FS 2014:38
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Hornan, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:39
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kimbäckslåtten, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:40
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Smolbäcken, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:41
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Smedjebackens kommun.

20 FS 2014:42
PDF
Kungörelse om jakttider mm för älgjakten 2014/2015.

20 FS 2014:43
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Trollvasslan i Älvdalens kommun.

20 FS 2014:44
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Borlänge kommun.

20 FS 2014:45
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Täxberg, Mora kommun.

20 FS 2014:46
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Bredåsen, Älvdalens kommun.

20 FS 2014:47
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om upphävande av del av beslut att fastställa arbetsplan för väg inom Borlänge kommun.

20 FS 2014:48
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Mora kommun.

20 FS 2014:49
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan inom Falu kommun.

20 FS 2014:50
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Avesta kommun.

20 FS 2014:51
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Borlänge kommun.

20 FS 2014:52
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Falu kommun.

20 FS 2014:53
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Gagnefs kommun.

20 FS 2014:54
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Hedemora kommun.

20 FS 2014:55
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Leksands kommun.

20 FS 2014:56
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Ludvika kommun.

20 FS 2014:57
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Mora kommun.

20 FS 2014:58
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Orsa kommun.

20 FS 2014:59
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Rättviks kommun.

20 FS 2014:60
PDF
Kungörelse av beslut om utvidgat strandskydd i Älvdalens kommun.

20 FS 2013:1

20 FS 2013:2PDF
Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2013:3PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Falu kommun.

20 FS 2013:4PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Avesta kommun.

20 FS 2013:5PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter i Orsasjön, Orsa kommun.

20FS 2013:7PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Garsås i Mora kommun.

20 FS 2013:8PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Tallbacken i Gagnefs och Leksands kommuner.

20 FS 2013:9PDF
Upphävande av vattenskyddsområdet vid Vallerås i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2013:10PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Sundbäcken i Älvdalens kommun.

20 FS 2012:1PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Björnåsen, i Älvdalens kommun

20 FS 2012:2PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kasttjärnsberget, i Hedemora kommun

20 FS 2012:3PDF
Sammanställning 20 FS 2012:3 enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län

20 FS 2012:5PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Vika Strand i Falu kommun

20 FS 2012:6PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Lövåsen i Säters kommun

20 FS 2012:7PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Nyberget i Säters kommun

20 FS 2012:8PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Petersburg i Hedemora kommun

20 FS 2012:9PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Smedby i Hedemora kommun

20 FS 2012:10PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Stjärnsund i Hedemora kommun

20 FS 2012:11PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Aspeboda i Falu kommun

20 FS 2012:12PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Grådö i Hedemora kommun

20 FS 2012:13PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Nordansjö i Hedemora kommun

20 FS 2012:14PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Viggesnäs i Hedemora kommun

20 FS 2012:15PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Smäcken i Borlänge kommun

20 FS 2012:16
PDF
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Garpenbergs herrgård i Hedemora kommun
PDF

20 FS 2012:17
PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter i Orsasjön, Orsa kommun

20 FS 2012:18
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Dråjbäck i Älvdalens kommun

20 FS 2012:19
PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Leksands kommun

20 FS 2012:20
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Skärberget i Rättviks kommun

20 FS 2012:21
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Långtjärn i Orsa kommun

20 FS 2012:22
PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Båtarna i Älvdalens kommun

 

20 FS 2011:1PDF
Kungörelse om utökning av Gyllbergens naturreservat i Borlänge och Ludvika kommuner

20 FS 2011:2PDF
Kungörelse om bildande av Storsvedens naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2011:3PDF
Kungörelse om bildande av Hattjärns naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2011:4PDF
Kungörelse om bildande av Länsklackens naturreservat i Borlänge kommun

20 FS 2011:5PDF
Kungörelse om bildande av Smörtjärnarnas naturreservat i Borlänge kommun

20 FS 2011:6PDF
Kungörelse om bildande av Dalen-Hökolsbergets naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2011:7PDF
Sammanställning över vägar och gator i Dalarnas län 2011

20 FS 2011:8PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Borlänge kommun

20 FS 2011:9PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Borlänge kommun

20 FS 2011:10PDF
Föreskrifter om jakttider m m för älgjakten jaktåret 2011/2012

20 FS 2011:11PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga sjötrafikföreskrifter i Orsasjön, Orsa kommun

20 FS 2011:12PDF
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun (1995:108)

20 FS 2011:13PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken i Avesta kommun

20 FS 2011:14PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Granön i Ludvika kommun

20 FS 2011:15PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Jätturn i Smedjebackens kommun

20 FS 2011:16PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Lugnet-Barkdals naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2011:17PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Nittenmossen i Ludvika kommun

20 FS 2011:18PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Sifferboberget-Skalsberget i Gagnef och Borlänge kommuner

20 FS 2011:19
Kungörelse om bildande av naturreservatet Vargåsen i Vansbro kommun

20 FS 2011:20
Kungörelse om bildande av naturreservatet Nedra Oppsveten i Smedjebackens kommun

20 FS 2011:21PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Blåberget vid Persbo, i Hedemora kommun

20 FS 2011:22
Kungörelse om bildande av naturreservatet Sågbäcken, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:23PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Tarveroxberget, i Rättviks kommun

20 FS 2011:24PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Älgsjöberget, i Hedemora kommun

20 FS 2011:25PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Skissen, i Avesta kommun

20 FS 2011:26PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Snöberget, i Hedemora kommun

20 FS 2011:27PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Staktjärn, i Hedemora kommun

20 FS 2011:28PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Stora skärberget, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:29PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Stora skärberget, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:30PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Pålsbenning, i Hedemora kommun

20 FS 2011:31PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Räbrunnsåsen, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:32PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Rödhällhäden, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:33PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Sillerkölen, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:34PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Kringelfljot, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:35PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Krokfljot, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:36PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Långnäsudden, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:37PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Lövfallsberget, i Ludvika kommun

20 FS 2011:38PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Morkullberget, i Hedemora kommun

20 FS 2011:39PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Fräkentjärnarna, i Rättviks kommun

20 FS 2011:40PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Gösjöåsen, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:41PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Huvudklitten, i Rättviks kommun

20 FS 2011:42PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Hålåheden, i Rättviks kommun

20 FS 2011:43PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Korvhäden, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:44PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Bromsberget, i Smedjebackens kommun

20 FS 2011:45PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Dalkarsberget, i Hedemora kommun

20 FS 2011:46PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Djursjöberget, i Rättviks kommun

20 FS 2011:47PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Eksjöberget, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:48PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Floj, i Älvdalens kommun

20 FS 2011:49PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Gårdsjöarna, i Avesta kommun

20 FS 2011:50PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Krokbäcken, i Avesta kommun

20 FS 2011:51PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Fejmån, i Malung-Sälens kommun

20 FS 2011:52PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Nittälven, i Ludvika kommun

20 FS 2011:53PDF
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Borlänge kommun

20 FS 2011:54PDF
Kungörelse om bildande av naturreservatet Floåsen, i Älvdalens kommun

20 FS 2010:7
Länsstyrelsens i Dalarnas län bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsens i Västernorrlands län (Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt

20 FS 2010:11
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falu kommun

20 FS 2010:32
Meddelande om Länsstyrelsens i Västmanlands län (Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet, 19FS 2009:36

20 FS 2010:44
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borlänge kommun

20 FS 2010:45
Föreskrifter om jakttider m m för älgjakten jaktåret 2010/2011

20 FS 2010:55
Sjötrafikföreskrifter om dyk- och ankringsförbud i Lyviken, Väsman i Ludvika kommun

20 FS 2010:56
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Älvdalens kommun

20 FS 2010:71
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Falu kommun

20 FS 2010:73
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gagnefs kommun

20 FS 2010:76
Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Avesta kommun

20 FS 2010:77
Länsstyrelsens Dalarnas län föreskrifter om glest befolkade områden i länet

20 FS 2010:79
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Bjursås Prästskog i Falu kommun

20 FS 2010:80
Kungörelse om bildande av Gärdåns naturreservat i Malung-Sälens kommun

20 FS 2010:81
Kungörelse om bildande av Klambergets naturreservat i Malung-Sälens kommun

20 FS 2009:1
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falu kommun

20 FS 2009:29
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Norbergs och Avesta kommuner

20 FS 2009:30
Sammanställning vägar och gator i Dalarnas län

20 FS 2009:35
Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Falu kommun

20 FS 2009:36
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i Falu kommun

20 FS 2009:40
Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Älvdalens kommun

20 FS 2009:61
Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Mora kommun

20 FS 2009:84
Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Sala och Avesta kommuner

20 FS 2009:92
Kungörelse om kräftpestföreskrifter för sjöarna Stora och Lilla Vällan med kringliggande vatten

20 FS 2009:93
Föreskrifter om bildande av Mockalbergets naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2009:94
Föreskrifter om bildande av Blåbergets naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2009:99
Kungörelse om kräftpestföreskrifter för sjön Storsjön inklusive Mellansjön samt Snöån i Vansbro kommun

20 FS 2009:100
Kungörelse om kräftpestföreskrifter för sjön Hulen samt Hulan och flera sjöar inom Hulans vattensystem inom Vansbro kommun

20 FS 2009:101
Föreskrifter för bildande av Fenningbergets naturreservat i Malungs kommun

20 FS 2009:102
Kungörelse om bildande av naturreservatet Nordbläster i Mora kommun

20 FS 2009:103
Kungörelse om bildande av naturreservatet Gåstjärnskölen i Mora kommun

20 FS 2009:104
Kungörelse om bildande av naturreservatet Ålderfljot i Mora kommun

20 FS 2009:154
Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Avesta och Hedemora kommuner

20 FS 2009:182
Meddelande om Länsstyrelsen Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten Västerhavet) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet, 14 FS 2009:533

20 FS 2009:183
Meddelande om Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om föreskrifter angående åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

20 FS 2008:1
Föreskrifter om bildande av Hösäterns naturreservat i Malungs kommun

20 FS 2008:2
Föreskrifter om bildande av Korantbergets naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2008:3
Föreskrifter om bildande av Vägskälets naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2008:7
Meddelande om vägarbetsplan

20 FS 2008:31
Föreskrifter om bildande av Gessi naturreservat i Mora kommun

20 FS 2008:32
Föreskrifter om bildande av Skärmyrens naturreservat i Mora kommun

20 FS 2008:33
Föreskrifter om bildande av Hartjärnsbergets naturreservat i Mora kommun

20 FS 2008:34
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Säters kommun

20 FS 2008:38
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Borlänge kommun och Falu kommun

20 FS 2008:48
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Säters kommun

20 FS 2008:50

Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Ludvika kommun

20 FS 2008:67
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Mora kommun

20 FS 2008:68
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Malungs kommun

20 FS 2008:83
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Risa i Mora kommun

20 FS 2008:84
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Fiskarheden i Malungs kommun

20 FS 2008:85
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Enviksbyn i Falu kommun

20 FS 2008:86
Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Sångån i Gagnefs och Leksands kommuner

20 FS 2008:90
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Gagnefs kommun

20 FS 2008:98
Föreskrifter om bildande av Risröds naturreservat i Rättviks kommun

20 FS 2008:99
Kräftpestföreskrifter för sjön Rextjärnen samt Rexbäcken i Falu kommun

20 FS 2008:100
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Runns norra öar i Falu kommun

20 FS 2008:101
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för inom Hedemora och Säters kommuner

20 FS 2008:120
Tillkännagivande av Vägverkets beslut om förändringar i det allmänna vägnätet inom Ludvika kommun

20 FS 2008:126
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i Mora kommun

20 FS 2008:133
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Norra Mora Vildmark i Mora kommun

20 FS 2008:140
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Nedra Oppsveten i Smedjebackens kommun

20 FS 2008:141
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Trollmosseskogen i Rättviks kommun

20 FS 2008:142
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Olkosröjningen i Ludvika kommun

20 FS 2008:143
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Vändleberget i Ludvika kommun

20 FS 2008:144
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Helgåsskogen i Leksands kommun

20 FS 2008:145
Föreskrifter om bildande av Djuptjärnbos naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2008:146
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Skörolsmyran i Leksands kommun

20 FS 2008:147
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Sifferboberget-Skalsberget i Gagnef och Borlänge kommuner

20 FS 2008:148
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Nackarberg i Ludvika kommun

20 FS 2008:149
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Hån i Ludvika kommun

20 FS 2008:150
Föreskrifter om bildande av naturreservatet Säterdalen i Säters kommun

20 FS 2007:108
Kräftpestföreskrifter för sjön Logärden, Falu kommun

20 FS 2007:149
Föreskrifter om bildande av Resjövallens naturreservat i Malungs kommun

20 FS 2006:25
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning inom Borlänge kommun

20 FS 2006:27
Sammanställning över vägar o gator i Dalarnas län

20 FS 2006:43
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning inom Borlänge kommun

20 FS 2006:105
Sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning i Mora kommun

20 FS 2006:139
Meddelande om vägarbetsplan

20 FS 2005:21
Sammanställning över vägar och gator i Dalarnas län

20 FS 2005:142
Föreskrifter om användning av vattenskoter

20 FS 2005:177
Föreskrifter om bildande av Granåsens naturreservat i Falu och Leksands kommuner

20 FS 2004:23
Sammanställning över vägar och gator i Dalarnas län

20 FS 2004:100
Bildande av Kägelbergets naturreservat i Leksands kommun

20 FS 2004:137
Bildande av naturreservat i Smedjebackens kommun

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)länk till annan webbplats

Kontakt