Författningar

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten.

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter. Det kan vara föreskrifter om strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt, eller kvalitetskrav för vatten.

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Ibland kan den version av en författning som finns återgiven på internet sakna bilagor eller bilder. Det kan också vara så att den återgivningen inte helt överensstämmer med den tryckta utgåvan. Om så är fallet är det är alltid den tryckta föreskriften - utgiven i författningssamlingen - som gäller.

20 FS 2018:1PDF
Kungörelse av regeringens beslut om upphävande av Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om bildande av naturreservatet Drevfjällen i Älvdalens kommun.

20 FS 2018:2PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Rostbergs naturreservat.

20 FS 2018:3PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Åsberget-Åsklitten i Mora kommun

20 FS 2018:4PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Stikåsälsbäcken i Mora kommun.

20 FS 2018:5PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Ögan i Älvdalens kommun.

20 FS 2018:6PDF
Allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län. Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276)

20 FS 2018:7PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillträdesförbud i naturreservatet Våckelberget i Falu kommun.

20 FS 2018:8PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillägg till föreskrifter i naturreservatet Bisbergs Klack i Säters kommun.

20 FS 2018:9PDF
Kungörelse av Regeringens beslut utvidgat strandskydd i Borlänge kommun.

20 FS 2018:10PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Blyberget i Älvdalens kommun

20 FS 2018:11PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun.

20 FS 2018:12
PDF
Upphävande av del av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Idre gamla vattentäkt, Älvdalens kommun, dnr 11.184-116-71.

20 FS 2018:13PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om geografisk utökning av naturreservatet Sätra hasselskog i Leksands kommun

20 FS 2018:14PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Långhedsbergs naturreservat i Mora kommun

20 FS 2018:15PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Sälsklintens naturreservat i Vansbro kommun

20 FS 2018:16PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tillfälliga föreskrifter om skärpt förbud mot eldning utomhus inom Dalarnas län. Gäller från 25 juli 2018 till 30 september 2018.

20 FS 2018:17PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Älvdalens kommun.

20 FS 2018:18PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om upphävande av tillfälliga föreskrifter om skräpt förbud mot eldning utomhus i Dalarnas län 20 FS 2018:16

20 FS 2017:1PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns upphävande av det statliga naturreservatsskyddet vid Frostbrunnsdalens naturreservat, Borlänge kommun.​

20 FS 2017:2PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Långön i Falu kommun.

20 FS 2017:3PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Ramsellskogens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:4PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Skärklacken i Gagnefs kommun.

20 FS 2017:5PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Lilltuppens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:6PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Tallbergsklittens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:7PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Lensbergets naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:8PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Lödersjöns Naturreservat i Mora, Vansbro och Malung-Sälens kommuner.

20 FS 2017:9PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Hornbobrändans naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:10 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Gönans naturreservat i Leksand och Vansbro kommun.

20 FS 2017:11PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om allmänna skoterleder samt undantag från förbud att köra med motordrivet fordon inom regleringsområde Långfjället/Rogen, Älvdalens kommun.

20 FS 2017:12 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Lilla Älgbergets naturreservat i Hedemora kommun.

20 FS 2017:13PDF
Länsstyrelsen i Dalanas läns föreskrifter om Närsbergets naturreservat i Gagnef kommun.

20 FS 2017:14PDF
Sammanställning av 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) (TrF) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Dalarnas län.

20 FS 2017:15PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om tillträdesförbud i naturreservatet Bispbergs klack i Säters kommun.

20 FS 2017:16PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns upphävande av det statliga naturreservatsskyddet vid Lennhedsåsens naturreservat, Borlänge kommun.

20 FS 2017:17PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Rörtjärnskölens naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:18PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Knittarnas naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:19PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas län föreskrifter i Blocktjärnsåsens naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:20 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Enåns naturreservat i Rättviks kommun.

20 FS 2017:21 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Mjälgen vattenskyddsområde, Leksands kommun.

20 FS 2017:22 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om interimistiskt förbud inom planerat vattenskyddsområde för Riset grundvattentäkt, Mora kommun.  

20 FS 2017:23 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Slogmyrlokens naturreservat i Falu kommun.

20 FS 2017:25 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrift om upphävande av djurskyddsområde Sävviken i Avesta kommun

20 FS 2017:26 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om avlysning av vattenområde samt dispens från sjötrafikföreskrifter i Österdalälven i Leksands kommun.

20 FS 2017:27 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om dispens från sjötrafikföreskrifter för Saxviken i Siljan, Mora kommun.

20 FS 2017:28PDF
Länsstyrelsens i Dalarnas läns föreskrift om kungörelse av jakttider för älgjakten 2017/2018.

20 FS 2017:29PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Byggningaåns naturreservat i Älvdalens kommun.

20 FS 2017:30 PDF
Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för vattentäkten i Västra Sälen, Malung-Sälens kommun, dnr II G19-28-65.

20 FS 2017:31PDF
Länsstyrelsens i Dalarnas läns föreskrifter i Marsjöbergets naturreservat i Vansbro kommun.

20 FS 2017:32PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas Läns föreskrifter för naturreservatet Berg-Annas Berg i Falu kommun.

20 FS 2017:33PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Jutjärns naturreservat i Rättviks kommun.

20 FS 2017:34PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Långmyran i Ludvika kommun.

20 FS 2017:35PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter om Ivallbäckens vattenskyddsområde, Malung-Sälens kommun.

20 FS 2017:36 PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i naturreservatet Tandflytta i Gagnef kommun.

20 FS 2017:37
PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Sörbäckens naturreservat i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2017:38PDF
Kungörelse av Regeringens beslut om utvidgat strandskydd i Gagnefs kommun.

20 FS 2017:39PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Gärdsgruvans naturreservat.

20 FS 2017:40PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Kyrkbergets Naturreservat i Rättviks kommun.

20 FS 2017:41PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för Nerigårdens naturreservat.

20 FS 2017:42PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskriter för naturreservatet Bötåberget i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2017:43PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifer för naturreservatet Öjsberget i Malung-Sälens kommun.

20 FS 2017:44PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet i Filiberg i Mora kommun.

20 FS 2017:45PDF
Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för naturreservatet Gänsberget i Ludvika kommun.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)länk till annan webbplats

Kontakt