Publiceringsdatum: 13 augusti 2018

Länsstyrelsen häver eldningsförbudet i Dalarna

Bild på eldningsplats med brasa som brinner

Efter dialog med länets räddningstjänster gör Länsstyrelsen bedömningen att brandrisken i Dalarna nu är på så låga nivåer, att myndigheten kan häva det länsövergripande eldningsförbud som har legat sedan den 25 juli i år. Beslutet gäller från och med den 14 augusti.

I samband med att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under sommaren gick ut med uppmaning till samtliga länsstyrelser och kommuner i landet att skärpa sina eldningsförbud, fattade Länsstyrelsen i Dalarnas län beslut om ett eldningsförbud i Dalarna.

Beslutet innebar ett totalt eldningsförbud i länet, samtidigt som det lämnade en möjlighet för kommunerna att göra egna undantag. Den 2 augusti fattade samtliga kommuner i Dalarna också beslut om ett generellt undantag för grillning på egen tomt.

Nu gör räddningstjänsterna och Länsstyrelsen bedömningen att brandrisken är på så låga nivåer att det inte längre finns behov av ett generellt eldningsförbud.

I samband med att förbudet upphävs träder åter Länsstyrelsens föreskrift* 20 FS 2001:28 2001 i kraft. Det betyder att:

  • Det är kommunernas räddningstjänst som bedömer nivån på brandrisken i länet.
  • För att ta del av den dagsaktuella brandrisken i Dalarna kan man vända sig till respektive räddningstjänst eller besöka: http://kriswebb.dalarna.se/Sv/brandriskprognoser/Pages/default.aspxlänk till annan webbplats.
  • Om räddningstjänsten bedömer att brandrisken är på nivå 4 eller högre så är det eldningsförbud.

* En föreskrift är en detaljregel som bestäms av en myndighet inom ett sakområde som myndighet har rätt att reglera.

Kontakt