Publiceringsdatum: 25 juli 2018

Med anledning av MSB:s uppmaning har Länsstyrelsen idag fattat nytt beslut om eldningsförbud i Dalarnas län

Idag har MSB gått ut med en nationell uppmaning till samtliga länsstyrelser och kommuner i landet om att skärpa rådande eldningsförbud. Därför har Länsstyrelsen fattat beslutat om ett nytt eldningsförbud i Dalarnas län som även omfattar eldning på egen tomt och användning av friluftskök.

Under en längre tid har det funnits ett generellt eldningsförbud i Dalarnas län med undantag för grillning med ändamålsenlig grill i egen trädgård och användning av friluftskök, så som stormkök och gasolkök, i samband med camping.

I och med det nya beslutet råder eldningsförbud utomhus i Dalarnas län. Förbudet omfattar alla platser inklusive egen tomt samt inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.

Kommunerna har även fortsättningsvis möjlighet att besluta om undantag från förbudet om det är motiverat av lokala förhållanden.

Den nya föreskriften kungjordes den 25 juli kl.12.30 genom uppläsning i radio och gäller från och med idag fram till den 30 september, eller till den dag länsstyrelsen beslutar att upphäva den tillfälliga föreskriften.

För mer information kontakta

Tel: 010 225 04 75 eller 072 230 12 67
Mail: stab.dalarna@lansstyrelsen.se

Länk till Länsstyrelsens föreskrift 2018:16PDF

Kontakt