Publiceringsdatum: 14 juni 2018

Länsstyrelsen i Dalarna upphäver det regionala eldningsförbudet

Skog som brinner med stora flammor.

Det regionala eldningsförbud som rått i Dalarnas län sedan den 28 maj har nu upphävts. Lokala eldningsförbud kan dock förekomma fortfarande.

Bakgrunden var den mycket stora risk för brand i skog och mark som rådde vid tillfället. Baserat på prognosunderlag från SMHI och i avstämning med länets räddningstjänster har länsstyrelsen bedömt att risken minskat och häver därför det generella förbudet.

Det kan dock förekomma lokala eldningsförbud. Varje kommun har fortsatt möjlighet att besluta om lokala eldningsförbud.


Kontakt