Publiceringsdatum: 29 maj 2018

Eldningsförbud i Dalarna

Naturbränning i skog med flammor

Länsstyrelsen och Dalarnas räddningstjänster uppmanar – undvik att använda skogs- och markberedningsmaskiner under rådande förhållanden. Samtidigt har Länsstyrelsen beslutat om regionalt eldningsförbud i hela Dalarna.

  • For information in other languages, read below.

– En vanlig orsak till skogsbränder är gnistor från skogsmaskiner och då framför allt från kedjorna på markberedningsmaskiner. Flera skogsbolag har också valt att stoppa planerat skogsarbete i Dalarna. För att undvika att bränder uppstår uppmanar vi nu alla aktörer att undvik användningen av skogs- och markberedningsmaskiner under rådande förhållanden, säger Johan Erikson, beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länets kommuner har tidigare meddelat om lokala eldningsförbud, under måndagen har Länsstyrelsen också utfärdat ett regionalt eldningsförbud för hela Dalarna.

Förbudet avser eldning utomhus och omfattar all uppgörande av eld och grillning på mark. Så länge eldningsförbud gäller är det endast tillåtet att grilla i särskilt framtagna grillar eller vid iordningsställda grillplatser utformade så att brandspridning inte kan ske.

I särskilda fall kan dispens från eldningsförbudet medges, för till exempel naturvårdsbränningar, av räddningstjänsten i respektive kommun.

Länsstyrelsen har själva beslutat inte att genomföra några naturvårdsbränningar under de förhållanden som råder de närmsta dagarna.

Länsstyrelsen och räddningstjänsterna vill avslutningsvis upplysa om den enskildes ansvar att vara extra försiktig och vidta åtgärder för att förebygga brand och tillhandahålla utrustning för släckning av brand vilket gäller, privatpersoner, privata markägare och skogsbolag.

– Prognosen visar att det kommer att råda extremt stor risk för skogsbrand kommande vecka, därför är det viktigt att alla är extra försiktiga, säger Johan Erikson.

MSB:s myndighetsmeddelande till allmänhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

In arabic

إدارة المحافظة وخدمات الطوارئ في دالرنا يناشدون تجنب إستخدام الآليات الخاصة بالأراضي الزراعية والغابات خلال الظروف الحالية. في الوقت نفسه قررت إدارة المحافظة على المستوى الإقليمي حظر إشعال النار في كل محافظة دالرنا.

السبب الشائع لحرائق الغابات هو الشرار المتطاير من الآليات الخاصة بالغابات ومن ثم على وجه الخصوص سلاسل الآليات الخاصة بالأراضي الزراعية. العديد من شركات الغابات قد اختارت أيضا" أن توقف أعمال الغابات المخطط لها في محافظة دالرنا.

من أجل أن نتجنب نشوء الحرائق نناشد في الوقت الحاضر جميع الجهات المعنية أن تتجنب إستعمال الآليات الخاصة بالأراضي الزراعية والغابات خلال الظروف الحالية وفقا" لما صرح به يوان اريكسون مسؤول التأهب لدى إدارة محافظة دالرنا.

بلديات محافظة دالرنا قد أعلنت مسبقا "حظر إشعال النار على المستوى المحلي. وقد أصدرت إدارة محافظة دالرنا أيضا" يوم الإثنين 28/5/2018 حظر إشعال النار على المستوى الإقليمي في كل دالرنا.

الحظر يتعلق بمنع إشعال النار في الهواء الطلق ويشمل كل أشكال إشعال النار والشواء بالأرض. طالما حظر إشعال النار ساري فإنه فقط من الجائز أن تشوي في الشوايات المعدة خصيصا" لذلك أو في أماكن الشواء المعدة لذلك بحيث لا يمكن حدوث إنتشار للحريق.

في حالات خاصة يمكن منح إستثناء من حظر إشعال النار على سبيل المثال حين الحرق بقصد رعاية الطبيعة الذي ينفذ من قبل خدمات الطوارئ في كل بلدية.

إدارة المحافظة قد قررت بنفسها عدم تنفيذ أية عملية حرق خلال الظروف التي ستهمين على الأيام المقبلة.

إدارة المحافظة وخدمات الطوارئ يريدون في النهاية التنويه إلى مسؤولية الفرد بأن يكون حذر جدا" ويتخذ الإجراءات لأجل أن يعيق الحريق ويتجهز بالمعدات الازمة لإطفاء الحريق، الأمر يتعلق بالأفراد العاديين ومالكي الأراضي الخاصين وشركات الغابات.

التكهنات تشير إلى أنه سيكون هناك مخاطر عالية للغاية لحدوث حرائق الغابات في الأسبوع المقبل. لذلك على الجميع أن يكونوا حذرين، يقول يوان اريكسون.

In english

The County Administrative Board and the rescue services of Dalarna recommend all to avoid using forest and ground preparation machinery under current conditions. At this time, the County Administrative Board has decided on a regional fire ban throughout Dalarna.

"A common cause of forest fires is due to sparks from forestry machinery, particularly from the chains on ground preparation machines. Several forest companies have also chosen to stop planned forestry work in Dalarna. In order to prevent fires, we now call on all actors to avoid using forest and ground preparation machines under current conditions, "says Johan Erikson, emergency preparedness manager at the County Administrative Board in Dalarna County.

The municipalities within Dalarna County have previously announced a local fire ban. On Monday, the County Administrative Board also issued a regional fire ban for the whole of Dalarna.

The ban concerns outdoor fires and includes all fire and grilling on the ground. As long as a fire ban applies, it is only permitted to grill with specially prepared barbecues or at designated barbecue areas designed to prevent spread of fire.

In special cases, exemptions from the fire ban may be granted, for example, natural conservation burns, by the rescue service in each municipality.

The County Administrative Board has decided not to carry out any natural conservation burns under the conditions prevailing in the next few days.

Finally, the County Administrative Board and rescue services want to disclose the individual's responsibility to be extra cautious and to take measures to prevent fire and to provide fire extinguishing equipment, which applies to private individuals, private landowners and forestry companies.

"The forecast shows that there will be an extremely high risk of forest fire coming week, so it is important that everyone is extra careful," says Johan Erikson.

Kontakt