Mötesbord med tre deltagare kring bordet som pratar med varandra.

Jobba hos oss

Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att länet och regionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

Vår uppdragsgivare är regeringen och våra kunder är alla som bor eller verkar i Dalarna.

Vår verksamhet spänner över många samhällssektorer och vårt arbete medverkar i samhällsutvecklingen och gör skillnad för samhället. Vill du bli en av oss?

Lediga tjänster

 • Projektkoordinator

  Länsstyrelsen har beslutat om en ny organisation som träder i kraft 1 september 2018. Vi går nu in genomförandefasen med rekrytering och omplaceringar. Dina...
 • Handläggare och/eller kontrollant jordbrukarstöd

  Jordbrukarstödsfunktionen arbetar med handläggning av ansökningar om EU:s jordbrukarstöd i form av direktstöd, miljöersättningar, ekologiska ersättningar och...

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund.

Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden

- rättssäkerhet,

- kunskap,

- samarbete och

- bra bemötande.

Det finns många fördelar med att jobba hos oss på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Vissa hänger samman med att vi är en statlig myndighet, medan andra är mer specifika för just vår arbetsplats.

Vi erbjuder bland annat:

 • Flexibla arbetstider
 • Lång semester: 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder
 • Några lediga klämdagar och halvdagar per år i samband med röda dagar
 • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid
 • Friskvårdsbidrag, 1 400 kr/år
 • Föräldrapenningtillägg (10 %) utöver föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut
 • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år
 • Subventionerad ersättning för läkarbesök och läkemedel
 • Rökfri arbetstid
 • Friskvård

Hälsosam livsstil

För att uppmuntra och stimulera till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid har vi ett friskvårdsprogram. Hos oss erbjuder vi dig en timmes friskvård per vecka under arbetstid och friskvårdsbidrag, så du kan köpa motionskort eller massage till subventionerat pris.

Dessutom finns möjlighet att delta i olika motionslopp, där vi står för halva anmälningsavgiften.

Till Arbetsgivarverkets information om förmåner och villkor för statligt anställdalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mycket och varierad kompetens. Här finns bland annat jurister, samhällsplanerare, arkeologer, statsvetare, miljövetare, ekonomer, ingenjörer, veterinärer, biologer och agronomer. Vi kommer presentera medarbetare inom de olika verksamhetsområdena under slutet av 2018.

 Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Avdelningschef till avdelningen för naturvård
  112-4195-2018
 • Avdelningschef till avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd
  112-4209-2018
 • Jurist
  112-3446-2018
 • Fältansvarig för rovdjursförvaltning i Dalarna
  112-2967-2018
 • Miljöhandläggare - tillsyn
  112-2879-2018

Här publicerar vi tillsatta jobb. Vill du överklaga beslutet måste du göra det skriftligen inom tre veckor efter det att tillsättningsdatum anslagits. 

Planarkitekt/samhällsplanerare och GIS-handläggare
112-12696-2017

är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla 20 juni 2018. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast 11 juli 2018, annars kan ditt överklagande inte prövas.

---

Avdelningschef till avdelningen för hållbar utveckling
112-4038-2018

är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla 13 juni 2018. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast 4 juli 2018, annars kan ditt överklagande inte prövas.

---

Avdelningschef till avdelningen för miljö och samhällsplanering
112-4207-2018

är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla 13 juni 2018. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast 4 juli 2018, annars kan ditt överklagande inte prövas.                     

---

Lönegarantiadministratör
112-5103-2018

är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla 12 juni 2018. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast 3 juli 2018, annars kan ditt överklagande inte prövas.

---

Arkivarie
112-5262-2018

är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla 12 juni 2018. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast 3 juli 2018, annars kan ditt överklagande inte prövas.

---

Beredskapshandläggare
112-2161-2018

är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla 7 juni 2018. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast 28 juni 2018, annars kan ditt överklagande inte prövas.

Vill du överklaga ett beslut?

Överklagan måste ske skriftligen och senast tre veckor efter den dag informationen om tillsättningen tillkännagivits på Länsstyrelsens anslagstavla.

Skicka överklagan till Länsstyrelsen i Dalarna, Ekonomi- och personalenheten, 791 84 Falun.

Tala om vilket beslut du överklagar, underteckna brevet, förtydliga namnteckningen och ange adress och telefonnummer.

Kontakt