Mötesbord med tre deltagare kring bordet som pratar med varandra.

Jobba hos oss

Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att länet och regionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

Vår uppdragsgivare är regeringen och våra kunder är alla som bor eller verkar i Dalarna.

Vår verksamhet spänner över många samhällssektorer och vårt arbete medverkar i samhällsutvecklingen och gör skillnad för samhället. Vill du bli en av oss?

Lediga tjänster

 • Miljöhandläggare - tillsyn

  Enheten för miljötillsyn och efterbehandling, som bildas 1/9 efter en omorganisation, ansvar för tillsyn och vägledning enligt miljöbalken inom Miljöfarliga...
 • Miljöhandläggare - tillsyn

  Enheten för miljötillsyn och efterbehandling, som bildas 1/9 efter en omorganisation, ansvar för tillsyn och vägledning enligt miljöbalken inom Miljöfarliga...
 • Naturvårdshandläggare

  Naturvårdsenheten arbetar för att gynna ett rikt växt- och djurliv och gör det genom att:
  - Handlägga ärenden i enlighet med Miljöbalken när det gäller...

 • Handläggare krisberedskap

  Enheten för samhällsskydd behöver handläggare som vill arbeta inom krisberedskap, stöd och uppföljning av kommunerna och olika säkerhetsfrågor. Verksamheten...
 • Enhetschef till Rättsenheten

  Verksamheten på enheten omfattar ärendehandläggning, tillsyn och rådgivning. Rättsenheten utför tillsyn i fyra län inom verksamheterna: överförmyndare,...
 • Enhetschef till enheten för jordbruk och djurskydd

  Enheten för jordbruk och djurskydd handlägger direktstöd, miljöersättningar, stöd till ekologisk produktion och regionalt stöd. Det utförs bitillsyn samt...

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund.

Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden

- rättssäkerhet,

- kunskap,

- samarbete och

- bra bemötande.

Det finns många fördelar med att jobba hos oss på Länsstyrelsen i Dalarnas län. Vissa hänger samman med att vi är en statlig myndighet, medan andra är mer specifika för just vår arbetsplats.

Vi erbjuder bland annat:

 • Flexibla arbetstider
 • Lång semester: 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder
 • Några lediga klämdagar och halvdagar per år i samband med röda dagar
 • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid
 • Friskvårdsbidrag, 1 400 kr/år
 • Föräldrapenningtillägg (10 %) utöver föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut
 • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år
 • Subventionerad ersättning för läkarbesök och läkemedel
 • Rökfri arbetstid
 • Friskvård

Hälsosam livsstil

För att uppmuntra och stimulera till ett friskt och hälsosamt liv med balans mellan arbete och fritid har vi ett friskvårdsprogram. Hos oss erbjuder vi dig en timmes friskvård per vecka under arbetstid och friskvårdsbidrag, så du kan köpa motionskort eller massage till subventionerat pris.

Dessutom finns möjlighet att delta i olika motionslopp, där vi står för halva anmälningsavgiften.

Till Arbetsgivarverkets information om förmåner och villkor för statligt anställdalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mycket och varierad kompetens. Här finns bland annat jurister, samhällsplanerare, arkeologer, statsvetare, miljövetare, ekonomer, ingenjörer, veterinärer, biologer och agronomer. Vi kommer presentera medarbetare inom de olika verksamhetsområdena under slutet av 2018.

 Följande rekryteringar är under handläggning:

 • Projektkoordinator
  112-6258-2018
 • Fältansvarig för rovdjursförvaltning i Dalarna
  112-2967-2018
 • Miljöhandläggare - tillsyn
  112-2879-2018

Här publicerar vi tillsatta jobb. Vill du överklaga beslutet måste du göra det skriftligen inom tre veckor efter det att tillsättningsdatum anslagits. 

Jurist
112-3446-2018

är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla 28 juni 2018. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast 19 juli 2018, annars kan ditt överklagande inte prövas.

---

Planarkitekt/samhällsplanerare och GIS-handläggare
112-12696-2017

är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla 20 juni 2018. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast 11 juli 2018, annars kan ditt överklagande inte prövas.

---

Avdelningschef till avdelningen för naturvård
112-4195-2018

är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla 19 juni 2018. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast 10 juli 2018, annars kan ditt överklagande inte prövas.

---

Avdelningschef till avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd
112-4209-2018

är nu tillsatt. Beslut om tillsättning har anslagits på Länsstyrelsen Dalarnas anslagstavla 19 juni 2018. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande senast 10 juli 2018, annars kan ditt överklagande inte prövas.

Vill du överklaga ett beslut?

Överklagan måste ske skriftligen och senast tre veckor efter den dag informationen om tillsättningen tillkännagivits på Länsstyrelsens anslagstavla.

Skicka överklagan till Länsstyrelsen i Dalarna, Ekonomi- och personalenheten, 791 84 Falun.

Tala om vilket beslut du överklagar, underteckna brevet, förtydliga namnteckningen och ange adress och telefonnummer.

Kontakt