Startstöd 2023-2027

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Dalarnas län har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena

  • Starta utan befintlig verksamhet
  • Ta över befintlig verksamhet

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Effektiva arbetsmetoder
  • Lönsamt företagande
  • Inkomst från företaget
  • Utbildning utanför de gröna näringarna
  • Erfarenhet inom de gröna
  • Erfarenhet utanför de gröna
  • Plan för fortbildning

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss