Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Stödet är indelat i undergrupper

Samtliga undergrupper inom investeringsstöd för ökad konkurrenskraft har en gemensam budget per ansökningsomgång.

 • 12 miljoner kronor i budget i den första ansökansomgången, som är avslutad.
 • 10 miljoner kronor i budget i den nu pågående ansökansomgången.
 • 8 miljoner kronor i budget i den sista ansökansomgången detta år.

Ansökningsomgång

1 januari 2023 – 30 april 2023.

Kommande ansökningsomgång

1 maj 2023 – 31 augusti 2023.

1 september – 31 december 2023.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Ökad marknadsanpassning

Ökad lönsamhet

280

Lönsamt företag

150

Lönsam investering

180

Behov av stöd

190

Minskad sårbarhet

80

Ökad marknadsanpassning

120

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Stöd får lämnas för utgifter och kostnader som avser

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 1. byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier,
 2. material,
 3. köp av tjänster, eller
 4. immateriella investeringar.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för ny-, om- och tillbyggnation eller inköp av stallar eller motsvarande inhysningssystem för djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion. Detta omfattar:

 • mjölk- och ägghantering eller liknande,
 • foderhantering,
 • gödselhantering,
 • personalutrymmen.
 • mobila anläggningar, och
 • annan fast inredning.

Ansökningsomgång

1 januari 2023 – 30 april 2023.

Kommande ansökningsomgång

1 maj 2023 – 31 augusti 2023.

1 september – 31 december 2023.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Ökad lönsamhet

280

Lönsamt företag

150

Lönsam investering

210

Behov av stöd

200

Minskad sårbarhet

80

Ökad marknadsanpassning

80

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Stöd får lämnas för utgifter och kostnader som avser

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 1. byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier,
 2. material,
 3. köp av tjänster, eller
 4. immateriella investeringar.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för anläggning av energiskog på åkermark. Detta omfattar:

 • inköp av plantor,
 • plantering, och
 • skyddsstängsling.

Ansökningsomgång

1 januari 2023 – 30 april 2023.

Kommande ansökningsomgång

1 maj 2023 – 31 augusti 2023.

1 september – 31 december 2023.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet

Ökad lönsamhet

280

Lönsamt företag

150

Lönsam investering

110

Behov av stöd

200

Minskad sårbarhet

180

Ökad marknadsanpassning

80

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Stöd får lämnas för

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 1. byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier,
 2. material,
 3. köp av tjänster, eller
 4. immateriella investeringar.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för ny- och omläggning av täckdikning.

Ansökningsomgång

1 januari 2023 – 30 april 2023.

Kommande ansökningsomgång

1 maj 2023 – 31 augusti 2023.

1 september – 31 december 2023.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Ökad lönsamhet

280

Lönsamt företag

150

Lönsam investering

180

Behov av stöd

160

Minskad sårbarhet

100

Ökad marknadsanpassning

130

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Stöd får lämnas för utgifter och kostnader som avser

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 1. byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier,
 2. material,
 3. köp av tjänster, eller
 4. immateriella investeringar.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för ny-, om- och tillbyggnation av växthus och odlingstunnlar. Detta omfattar även:

 • bevattning,
 • växtnärings- och växtskyddsmedelshantering,
 • kompostering, och
 • system för att möjliggöra kretsloppsodling.

Ansökningsomgång

1 januari 2023 – 30 april 2023.

Kommande ansökningsomgång

1 maj 2023 – 31 augusti 2023.

1 september – 31 december 2023.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Lönsam investering

Ökad lönsamhet

280

Lönsamt företag

150

Lönsam investering

180

Behov av stöd

190

Minskad sårbarhet

120

Ökad marknadsanpassning

80

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Stöd får lämnas för

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 1. byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier,
 2. material,
 3. köp av tjänster, eller
 4. immateriella investeringar.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för ny-, om- och tillbyggnation av anläggning för torkning och lagring efter skörd.

Ansökningsomgång

1 januari 2023 – 30 april 2023.

Kommande ansökningsomgång

1 maj 2023 – 31 augusti 2023.

1 september – 31 december 2023.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Ökad lönsamhet

280

Lönsamt företag

150

Lönsam investering

180

Behov av stöd

170

Minskad sårbarhet

120

Ökad marknadsanpassning

100

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Stöd får lämnas för utgifter och kostnader som avser

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 1. byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier,
 2. material,
 3. köp av tjänster, eller
 4. immateriella investeringar.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utrustning som möjliggör innovativa hållbara produktionssystem. Utrustningen ska vara:

 • baserad på teknik som är ny på den svenska marknaden, och
 • får inte vara spridd till mer än fem procent av jämförbara lantbruksföretag.

Ansökningsomgång

1 januari 2023 – 30 april 2023.

Kommande ansökningsomgång

1 maj 2023 – 31 augusti 2023.

1 september – 31 december 2023.

Regionala prioriteringar

Inga regionala prioriteringar.

Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Stöd får lämnas för utgifter och kostnader som avser

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

 1. byggnader och anläggningar inklusive fasta inventarier,
 2. material,
 3. köp av tjänster, eller
 4. immateriella investeringar.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft får lämnas för investeringar som minskar ammoniakavgång. Detta omfattar:

 • tak på gödselvårdsanläggningar, eller
 • teknik för surgörning av gödsel samt myllningsutrustning för spridning av gödsel.
Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss