Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Utlysning

Utlysning 1 april - 30 september 2023.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Hög lerhalt
  • Åtgärdsbehov fosfor

Hög lerhalt

300

Åtgärdsbehov fosfor

700

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Ansökningsomgångar

Inga ansökningsomgångar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt