Stöd till bredbandsutbyggnad

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

  • myndigheter
  • kommuner
  • landsting och regioner
  • företag (inte enskilda firmor)
  • föreningar och andra organisationer.

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Hur stort är stödet?

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag om stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Hur stort är stödet

Ni kan få stöd för de utgifter ni har i samband med att anlägga den passiva infrastrukturen. Ni får stöd i form av en procentsats på de utgifter som ni har.

Stödprocenten för Dalarna är 60 %
Samma procentsats kommer att gälla för alla fiberprojekt i länet. Detta gäller oavsett storlek på projektet och vem som står som sökande (ekonomisk eller ideell förening, företag eller kommun).


Marknadsanalys för stöd till bredband


Sverige får endast använda stöd där det inte finns någon marknadsaktör som kan bygga ut bredbandsnät på kommersiell grund.

Nationell marknadsanalys

En nationell marknadsanalys är framtagen av Post- och telestyrelsen på uppdrag av Jordbruksverket. Analysen avser förutsättningarna för utbyggnad av accessnät, det vill säga de lokala näten som ansluter slutanvändarna. Den grundar sig på material och underlag från de årliga kartläggningar av bredbandsutbyggnaden som Post- och telestyrelsen genomför. Jordbruksverket ansvarar för tillämpningen av marknadsanalysen inom bredbandsstödet som ingår i Sveriges landsbygdsprogram för åren 2014-2020. Bakgrundsdata och slutsatser ansvarar Post- och telestyrelsen (PTS) för.

Analysen hittar du på PTS webbplatslänk till annan webbplats

Marknadsaktörer får inte planera utbyggnad i samma område

För att kunna kontrollera att det inte finns någon marknadsaktör som redan har planerat en bredbandsutbyggnad i områden som söker stöd så kommer Länsstyrelsen att på denna sida publicera kartor över de områden som avgränsats för projekten. Publiceringen kommer också att tala om vilken teknik som kommer att byggas för samt vem som står bakom ansökan.

Detta offentliga samråd är ett komplement till den nationella marknadsanalysen, se Offentligt samråd med marknaden här nedan.

Offentligt samråd med marknaden


Sverige får endast använda stöd där det inte finns någon marknadsaktör som kan bygga ut bredbandsnät på kommersiell grund.

Nationell marknadsanalys

En nationell marknadsanalys är framtagen av Post- och telestyrelsen på uppdrag av Jordbruksverket. Analysen avser förutsättningarna för utbyggnad av accessnät, det vill säga de lokala näten som ansluter slutanvändarna. Den grundar sig på material och underlag från de årliga kartläggningar av bredbandsutbyggnaden som Post- och telestyrelsen genomför. Jordbruksverket ansvarar för tillämpningen av marknadsanalysen inom bredbandsstödet som ingår i Sveriges landsbygdsprogram för åren 2014-2020. Bakgrundsdata och slutsatser ansvarar Post- och telestyrelsen (PTS) för.

Analysen hittar du på PTS webbplatslänk till annan webbplats

Marknadsaktörer får inte planera utbyggnad i samma område

För att kunna kontrollera att det inte finns någon marknadsaktör som redan har planerat en bredbandsutbyggnad i områden som söker stöd så kommer Länsstyrelsen att på denna sida publicera kartor över de områden som avgränsats för projekten. Publiceringen kommer också att tala om vilken teknik som kommer att byggas för samt vem som står bakom ansökan.

Detta offentliga samråd är ett komplement till den nationella marknadsanalysen.

Information för marknadsaktörer om aktuella projekt

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kommer det att finnas en sida för den som är marknadsaktör. På sidan kommer det att finnas en kort information om stödet. Där kommer det också att finnas länkar till alla länsstyrelsers webbplatser där ansökta projekt kommer att vara publicerade. Om du som marknadsaktör redan har planer på att bygga ut i samma område där ett projekt har ansökt om stöd ska du höra av dig till länsstyrelsen i det län som är aktuellt. Länsstyrelsen kommer då att starta en utredning.

Du som marknadsaktör kommer då att få beskriva dina utbyggnadsplaner. Ett projekt kan inte få stöd om det finns en marknadsaktör som planerar att bygga utan stöd inom tre år i samma område som är avgränsat för projektet.

Aktuella ansökningar i ansökningsomgång 3 (november 2015 - februari 2016)

Samtliga ansökningar nedan avser fiberutbyggnad:

Ulvsjöarna Silvberg, Zitius Service Delivery Aktiebolag.pdfPDF

Arkhyttan, Dala Energi Fibernät AB.pdfPDF

Bispberg_Bispbergshyttan, Dala Energi Fibernät AB.pdfPDF

PTS Bredbandskartan Fäggeby, Dala Energi Fibernät AB.pdfPDF

Fibernät i Ugglebo med omnejd, Dala Energi Fibernät AB

Fibernät i Hysta med omnejd, Dala Energi Fibernät AB

Fibernät i Yttre Heden samt Pungmakarbo med omnejd, Dala Energi Fibernät ABPDF

Fibernät i Gessån, Lerviken, Nisshyttan med omnejd, Dala Energi Fibernät ABPDF

Fibernät i Södersätra, Mårtens gård med omnejd, Dala Energi Fibernät AB


Särskild utlysning inom Landsbygdsprogrammet

i syfte att samordna insatser inom Landsbygdsprogrammet och Regionala utvecklingsfonder ERUF finns ett extra stöd att söka.

Den särklassigt största satsningen inom Dalarnas regionala utveckling är stöd för utbyggnaden av stomnät till byar som annars skulle ha svårt att kunna finansiera det.

För att få full utväxling av ERUF-satsningen och för att säkerställa att Landsbyggdprogrammets medel hamnar i områden de verkligen behövs görs en utlysning om 20 Mkr i två omgångar inom Landsbygdsprogrammet riktat till områden som naturligt hör till de ERUF-finansierade sträckor som har anlagts eller där beslut finns om ERUF-finansierad utbyggnad.

Ansökningsdatum för utlysning ett: 20180701-20180930 är klar.

Ansökningsdatum för utlysning två: 20181001-20190131. (Förlängt 1 månad.)

Inkomna ansökningar i utlysning 1 (20180701-20180930)

Beviljade stöd utlysning 1PDF


 Ärendenummer


Projektnamn


Kundnamn


Områdeskarta

Jnr 2018-3067


 LBP Haga - Lindenäs


 Vansbro kommun


LBP Haga - LindenäsPDF

 Jnr 2018-3069


 LBP Ytteråker - Malmsta


 Vansbro kommun


LBP Ytteråker - MalmstaPDF

 Jnr 2018-3070


 LBP Morn


 Vansbro kommun


LBP MornPDF

 Jnr 2018-3071


 LBP Sörombäcken


 Vansbro kommun


LBP SörombäckenPDF

 Jnr 2018-3174


 Bidrag bredbandsutbyggnad


 Hedemora


Översiktskarta GrådöPDF

 Jnr 2018-3354


 Gessån-Yttre Heden


 Dala Energi Fibernät AB


Yttre Heden

 Jnr 2018-3355


 Fiskarbo


 Dala Energi Fibernät AB


FiskarboPDF

Jnr 2018-3374


 Lumshedens fibernät


 Falu Elnät AB


Lumshedens fibernätPDF

 Jnr 2018-3388


 Mårtanberg


 Dala Energi Fibernät AB


MårtanbergPDF

Jnr 2018-3544

LBP Månstra/Karlsarve

Älvdalens Kommun

LBP Månstra/KarlsarvetPDF

Jnr 2018-3546

LBP Storfjäten

Älvdalens Kommun

LBP StorfjätenPDF

Information om särskild utlysningPDF

Information om särskild utlysning tvåPDF

Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utvecklinglänk till annan webbplats

Inkomna ansökningar i utlysning 2 (20181001-20190131)

OBS: Länsstyrelsen i Dalarnas län vill uppmärksamma er på att det endast finns 10 mkr i budgeten för denna utlysning.

Ärendenummer

Projektnamn

Kundnamn

Områdeskarta

Jnr 2018-4086

Fibernät Sandviken

Skanova Aktiebolag

Bilaga 2 SandvikenPDF

Jnr 2018-4616

Ludvika Stormatsbyn

IP-Only Networks AB

Ludvika StormatsbynPDF

Jnr 2018-4619

Ludvika Södra

IP-Only Networks AB

Ludvika SödraPDF

Jnr 2018-4620

Ludvika Kyrkviken Kåsen Djupedal

IP-Only Networks AB

Ludvika Kyrkviken Kåsen DjupedalPDF

Jnr 2018-4670

Drag

IP-Only Networks AB

Säter Utlysta områdenPDF

Jnr 2018-4684

Fiber Övre Nybo

Flygar & Nordahl AB

Kommer inom kort

Jnr 2019-247

Fibernät i Spjutbo

Hedemora Energi Aktiebolag

Ansökningskartan PTSPDF

Jnr 2019-277

Kärrgruvan - Västermoren

Smedjebacken Energi & Vatten AB

Karta Västermoren KärrgruvanPDF

Jnr 2019-343

Fibernät till ERUF Kloster

Hedemora Energi Aktiebolag

Eruf KlosterPDF

Jnr 2019-429

Drag

Hedemora Energi Aktiebolag

Översiktskarta GrådöPDF

Jnr 2019-431

Fibernät i Pershyttan

Hedemora Energi Aktiebolag

ÖversiktskartaPDF

Jnr 2019-443

LBP Tallhed

Orsa Kommun

Tallhed LBP 2019PDF

Jnr 2019-444

LBP Torsmo

Orsa Kommun

Torsmo LBP 2019PDF

Jnr 2019-454

Vibberbo fibernät

Smedjebacken Energi & Vatten AB

Vibberbo

Jnr 2019-471

LBP Loka

ÄLVDALENS KOMMUN B O U

Loka ÄlvdalenPDF

 

Jnr 2019-484

LBP Gränjesåsvallen Fjätervålen

ÄLVDALENS KOMMUN B O U

Gränjesåvallen, FjätervålenPDF


Beslutsomgångar

Länsstyrelsen Dalarna har haft två beslutsomgångar under 2015.

Beslutsomgångar 2015:
Beslutsomgång 1 – Alla beslut är utskickade.
Beslutsomgång 2 – Alla beslut är utskickade. 

Beslutsomgångar 2016:
Beslutsomgång 3 - Sex ansökningar har inkommit för handläggning.
Beslutsomgång 4 – Två ansökningar har inkommit för handläggning.
Beslutsomgång 5 - En ansökning har inkommit för handläggning.

Aktuellt läge beslutsomgång 3

Länsstyrelsen i Dalarnas län har börjat handlägga beslutsomgång 3.

Det finns sex projektansökningar och Länsstyrelsen Dalarna har i dagsläget ca 1 miljon kronor att besluta om.

De projekt i en beslutsomgång som uppfyller villkor och en minimipoäng på 200 p utifrån urvalskriterierna kommer att beviljas stöd, om budgeten räcker.

En rangordning av projekten i beslutsomgången kommer att användas när pengarna inte räcker till alla ansökningar i den aktuella beslutsomgången.

Beslut och handläggning

Alla ärenden i beslutsomgång 1 och 2 - 2015 är beslutade och har fått sina beslut.

Beviljade stöd beslutsomgång 1PDF 
Beviljade stöd beslutsomgång 2PDF
Beviljade stöd beslutsomgång 3PDF

Överlåtelse av bredbandsinvesteringar

En investering kan överlåtas till ny ägare innan fem år har gått från beslut om stöd om vissa förutsättningar är uppfyllda enligt ”femårsregeln” i EU:s landsbygdsförordning. Försäljningen måste konkurrensutsättas. Det innebär att ni ska annonsera försäljningen enligt samma villkor som gäller för upphandlingar som genomförs inom projektet. På jordbruksverkets hemsida kan ni läsa mer om femårsregeln och överlåtelser.


Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt