Risk för gräsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Naturnära jobb

Arbetslag som arbetar med att skapa sandblottor i Haftahedarnas naturreservat

Arbetslag som arbetar med att skapa sandblottor i Haftahedarnas naturreservat 2018

Nu startar arbetet med ett förnyat regeringsuppdrag om att skapa naturnära jobb. Satsningen ska ge erfarenhet och kompetens till nyanlända och personer som står långt från arbetsmarknaden för att ge vidare kompetens och anställningsbarhet inom gröna näringar.

Skogsstyrelsen har huvudansvar för satsningen med naturnära jobb. Arbetsuppgifterna rör skötsel av skyddad natur till exempel röjning, skötsel och nyanläggning av vandringsleder och friluftsanordningar. Länsstyrelsernas uppdrag är att förse Skogsstyrelsen med arbetsuppgifter inom vårt verksamhetsområde. Men uppdrag från kommuner och ideella föreningar kan också komma att bli aktuella.

I huvuddelen av Naturnära jobb‐satsningen är Skogsstyrelsen arbetsgivare till deltagarna. Skogsstyrelsen har som målsättning att ha arbetslag på plats och vara igång från oktober 2020. Två arbetslag med fyra personer vardera i Borlänge och Orsa. Skogsstyrelsen kommer ha två egna arbetsledare, samt utse en lagbas i varje arbetslag.

Huvudsyftet med Naturnära jobb är att ge deltagarna arbetslivserfarenhet och tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna i Dalarna samt att öka jämställdheten och få en jämnare fördelning av män och kvinnor inom branschen. Projektet beräknas pågå fram till 2022.

 

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324