Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Så bildas naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Här får du som är markägare eller annan intressent information om hur naturreservat bildas.

Det är vanligtvis Länsstyrelsen som föreslår ett nytt naturreservat, men även du som är markägare kan föreslå att områden som du äger borde bli naturreservat. När din mark omvandlas till naturreservat har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Ofta kan du även välja att sälja marken.

Här hittar du förslag på nya naturreservat, naturminnen och djurskyddsområden, samt förslag på ändringar i befintliga områden.

 

Så bildas naturreservat

 1. Oftast är det Länsstyrelsen som föreslår att ett område ska bli naturreservat efter att ha gjort inventeringar. Ibland är det en kommun, en organisation eller du som privat markägare som kommer med förslaget.
 2. När markägaren och Länsstyrelsen fått kontakt informerar Länsstyrelsen om natur- och kulturvärdena i området. Markägaren och länsstyrelsen samråder om hur värdena kan bevaras. Du som är markägare får också information om hur det går till att genomföra ett områdesskydd, vilka alternativ det finns och vilka fördelar och nackdelar det kan innebära för dig.
 3. Markägaren och Länsstyrelsen kommer överens om gränser till det tänkta naturreservatet.
 4. Om det behövs märks området preliminärt ut i terrängen av Länsstyrelsen, i samråd med dig.
 5. Området värderas.
 6. Förhandlingar startar mellan dig och länsstyrelsen (via en extern konsult) om köp av mark eller intrångsersättning.
 7. När förhandlingarna är avslutade skriver staten ett avtal med dig.
 8. Förslag till beslut skickas ut på remiss till samtliga mark- och sakägare så att alla ges en möjlighet att komma med synpunkter. Även andra myndigheter och berörda organisationer får möjlighet att lämna synpunkter.
 9. Länsstyrelsen fattar beslut. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas.
 10. Området markeras ut i fält.

En kommun kan också bilda naturreservat. Vid kommunal reservatsbildning gäller samma principer.

Föreslå ett nytt naturreservat

Du har möjlighet att själv föreslå områden med värdefull natur som du äger och som du tycker bör skyddas som naturreservat. Arbetssättet kallas för ”Nya Komet”.

Hur vet jag om min mark är värdefull?

Det kan vara svårt att veta om din mark har höga naturvärden. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att avgöra om ditt område har värden som vi tillsammans vill skydda och hur det i sådana fall går till. Det är oftast skogsområden som i dagsläget är aktuella att skydda som naturreservat.

Vad kan ett naturreservat innebära för mig?

Om ett naturreservat bildas på din mark har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Det beror på de inskränkningar i pågående markanvändning som reservatet innebär. Du kan välja att behålla marken i din ägo och få en så kallad intrångsersättning. Ofta kan du också välja att sälja marken.

Du har möjlighet att vara med och påverka till exempel hur stort område som ska skyddas, hur marken ska skötas och hur stigar och parkering ska se ut.

Jakt- och fiskerätter kan påverkas av ett naturreservat. 

Äger du skogsmark med höga naturvärden? Nu blir det lättare för dig att ta initiativ till formellt skydd av dessa värdefulla skogsområden.

Initiativet från Dig som privatperson

Du som skogsägare kan nu enklare föreslå skogsområden med höga naturvärden för formellt skydd. När Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen sedan har valt ut områden som är lämpliga för formellt skydd, får du ersättning. De gör en bedömning utifrån vilka värden som finns där. Din kännedom om din skog och dess värden är också ett värdefullt komplement.

Hur går det till?

På Naturvårdsverkets webbplats finns bra information om vilka steg på vägen, som man måste tänka på. Här finns också en bra sammanställning med vanliga frågor och svar.

Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till

 1. om din skog har höga naturvärden (läs mer i nästa stycke)
 2. vilken skyddsform som är lämplig för din mark.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om de olika skyddsformerna som finns att välja mellan - se länk längst ned på sidan.

Prioriterade skogstyper

En skog med höga naturvärden skiljer sig från en produktionsskog på många sätt. I skogar med höga biologiska värden är variation den viktigaste faktorn. Men även i skogar där spår av människans påverkan finns kvar finns naturvärden.

I Dalarna har vissa naturtyper pekats ut som mest viktiga. Dessa kommer att prioriteras när förslag på områden kommer in. Områden som inte passar in här, kan emellertid ändå komma på tal för en KOMET-insats, om naturvärdena är höga.

En riktad insats mot lövskogsområden i Nedre Dalälvsområdet genomförs av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Det råder nämligen stor brist på lövrika miljöer i skogslandskapet. Dessa är även underrepresenterade vad gäller skyddad skog i Dalarna.

På Skogsstyrelsens webbplats finns blanketten för intresseanmälan till Nya Komet. Länk till annan webbplats.

Kontakta Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen

Mora och Malung-Sälen
Maria Blomkvist
tfn 0250-59 51 03
maria.blomkvist@skogsstyrelsen.se

Orsa och Älvdalen
Lars Ambrosiusson
tfn 0280-593535
lars.ambrosiusson@skogsstyrelsen.se

Rättvik
Lars-Olof Sarenmark
tfn 0248-73285
lars-olof.sarenmark@skogsstyrelsen.se

Vansbro
Magnus Hedspång
tfn 0281-594744
magnus.hedspang@skogsstyrelsen.se

Gagnef och Leksand
Yngve Perjons
tfn 0247-792086
yngve.perjons@skogsstyrelsen.se

Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta, Ludvika och Smedjebacken
Kjell Haglund
tfn 0225-63673
kjell.haglund@skogsstyrelsen.se

Länsstyrelsen

Se vilka kontaktpersonerna på länsstyrelsen är och vilka kommuner de ansvarar för, längst ned på denna sida.

Kontakt

Jonas Bergstedt

Ansvarig för områdesskydd i Borlänge, Hedemora och Rättvik

Telefon 010-2250318

Emil Henriksson

Ansvarig för områdesskydd i Leksand och Falun

Telefon 010-2250550

Lennart Bratt

Ansvarig för områdesskydd i Orsa, Smedjebacken och Älvdalen

Telefon 010-2250323

Sarah Norling

Ansvarig för områdesskydd i Gagnef och Malung-Sälen

Telefon 010-2250354

Kristin Persdotter

Ansvarig för områdesskydd i Ludvika och Mora

Telefon 010-2250365

Chanette Viklander

Ansvarig för områdesskydd i Avesta, Säter och Vansbro

Telefon 010-2250531