Så bildas naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Här får du som är markägare eller annan intressent information om hur naturreservat bildas.

Det är vanligtvis Länsstyrelsen som föreslår ett nytt naturreservat, men även du som är markägare kan föreslå att områden som du äger borde bli naturreservat. När din mark omvandlas till naturreservat har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Ofta kan du även välja att sälja marken.

Här hittar du förslag på nya naturreservat, naturminnen och djurskyddsområden, samt förslag på ändringar i befintliga områden.

Trontupp, Borlänge kommun

Remiss av förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Trontupp i Borlänge kommun Pdf, 2.8 MB.

Dokumentet finns tillgängligt på vår webbplats till och med 12 april 2023.

Drevdagen, Älvdalens kommun

Remiss av förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Drevdagen i Älvdalens kommun Pdf, 1.4 MB.

Information om remiss av förslag till beslut och skötselplanör naturreservatet Drevdagen i Älvdalens kommun Pdf, 88.6 kB.

Så bildas naturreservat

  1. Oftast är det Länsstyrelsen som föreslår att ett område ska bli naturreservat efter att ha gjort inventeringar. Ibland är det en kommun, en organisation eller du som privat markägare som kommer med förslaget.
  2. När markägaren och Länsstyrelsen fått kontakt informerar Länsstyrelsen om natur- och kulturvärdena i området. Markägaren och länsstyrelsen samråder om hur värdena kan bevaras. Du som är markägare får också information om hur det går till att genomföra ett områdesskydd, vilka alternativ det finns och vilka fördelar och nackdelar det kan innebära för dig.
  3. Markägaren och Länsstyrelsen kommer överens om gränser till det tänkta naturreservatet.
  4. Om det behövs märks området preliminärt ut i terrängen av Länsstyrelsen, i samråd med dig.
  5. Området värderas.
  6. Förhandlingar startar mellan dig och länsstyrelsen (via en extern konsult) om köp av mark eller intrångsersättning.
  7. När förhandlingarna är avslutade skriver staten ett avtal med dig.
  8. Förslag till beslut skickas ut på remiss till samtliga mark- och sakägare så att alla ges en möjlighet att komma med synpunkter. Även andra myndigheter och berörda organisationer får möjlighet att lämna synpunkter.
  9. Länsstyrelsen fattar beslut. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas.
  10. Området markeras ut i fält.

En kommun kan också bilda naturreservat. Vid kommunal reservatsbildning gäller samma principer.

Föreslå ett nytt naturreservat

Du har möjlighet att själv föreslå områden med värdefull natur som du äger och som du tycker bör skyddas som naturreservat. Du föreslår områden genom att göra en intresseanmälan om frivilligt formellt skydd av skog. Information om hur du går tillväga och intresseanmälan hittar du på Naturvårdsverkets webbplats:

Steg på vägen till att skydda skog, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hur vet jag om min mark är värdefull?

Det kan vara svårt att veta om din mark har höga naturvärden. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att avgöra om ditt område har värden som vi tillsammans vill skydda och hur det i sådana fall går till. Det är oftast skogsområden som i dagsläget är aktuella att skydda som naturreservat.

Vad kan ett naturreservat innebära för mig?

Om ett naturreservat bildas på din mark har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Det beror på de inskränkningar i pågående markanvändning som reservatet innebär. Du kan välja att behålla marken i din ägo och få en så kallad intrångsersättning. Ofta kan du också välja att sälja marken.

Du har möjlighet att vara med och påverka till exempel hur stort område som ska skyddas, hur marken ska skötas och hur stigar och parkering ska se ut.

Jakt- och fiskerätter kan påverkas av ett naturreservat. 

Kontakt

Jonas Bergstedt

Ansvarig för områdesskydd i Borlänge, Hedemora och Rättvik

Telefon 010-2250318

Hannah Brandin

Ansvarig för områdesskydd i Leksand och Falun

Telefon 010-2250322

Lennart Bratt

Ansvarig för områdesskydd i Orsa, Smedjebacken och Älvdalen

Telefon 010-2250323

Sarah Norling

Ansvarig för områdesskydd i Gagnef och Malung-Sälen

Telefon 010-2250354

Kristin Persdotter

Ansvarig för områdesskydd i Ludvika och Mora

Telefon 010-2250365

Chanette Viklander

Ansvarig för områdesskydd i Avesta, Säter och Vansbro

Telefon 010-2250531